MENY

Fagområder ved Avdeling for folkehelse

Overordnet mål for avdelingen er å bidra til helsefremming og forebygging av akutte og langvarige helseplager og deltagelsesutfordringer i skole og arbeidsliv.

Fagområder ved avdelingen er:

  • Helsefremming og forebygging ved helseutfordringer i et livsløpsperspektiv
  • Utforskende og teoribyggende forskning for å forstå helseutfordringer og samfunnsdeltagelse, både som individuelle og sosiale fenomen
  • Innhold, nytte og effekt av tiltak som kan bidra til bedre helse og økt samfunnsdeltagelse
  • Deltagelse og inkludering som strategi for bedre helse og hverdagsmestring

Les mer om forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet.