MENY

Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Overordnet mål for avdelingen er å bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi har en fagprofil som legger stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Dette er satsingsområder for fremtidens nasjonale og internasjonale helsetjenester.

Vi vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Vi satser på simuleringsbasert opplæring og utdanningsforskning, fordi vi vil at helsepersonell og studenter skal lære i trygge, men realistiske omgivelser for å kunne takle morgendagens helseutfordringer.

Avdelingen har kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene, fra myndighetsnivå, med overordnet rettslig regulering og policyutvikling, til pasientnær behandling i kommunale-, spesialist- og prehospitale tjenester, og samhandling mellom disse, både nasjonalt og internasjonalt.