MENY

Fagområder ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi

Overordnet mål for avdelingen er å bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Avdelingen har en fagprofil som legger stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende.

Fagområder ved avdelingen er:

  • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
  • E-læring, simulering og helseteknologi,
  • Medvirkning og samhandling
  • Rettslig regulering

Les mer om forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet.