MENY

Avdeling for omsorg og etikk

Overordnet mål for avdelingen er å utvikle og formidle tverrfaglig kunnskap om omsorg og etikk, for å sikre høy kvalitet og forsvarlig, omsorgsfull hjelp i helsetjenestene.

Avdeling for omsorg og etikk bidrar til å utdanne reflekterte og høyt kvalifiserte profesjonsutøvere, og skal være en arena der aktuelle spørsmål og dilemmaer knyttet til omsorg og etikk utforskes og utfordres. Vår tilnærming til omsorg og etikk er basert på en forståelse av at relasjoner til mennesker i sårbare situasjoner og eksistensielle grunnvilkår, er konstituerende for yrkesutøvelsen.

Vi identifiserer grunnlag og vilkår for helse- og omsorgsarbeid og forstår dette som sammenhenger mellom kroppslige, emosjonelle og eksistensielle erfaringer, og betingelser i kultur og samfunn. Vi utforsker subjektive erfaringer ved helse, sykdom og lidelse i alle livets faser, og legger vekt på dialogiske møter mellom pasienter, profesjonelle og pårørende.

Avdelingens kompetanse spenner over teoretisk og klinisk fordypning, tverrvitenskapelige, kritiske og innovative tilnærminger til omsorg og etikk, og metodeutvikling.