MENY

Avdelinger ved Det helsevitenskapelige fakultet

 • Avdeling for folkehelse

  Ansatte ved Avdeling for folkehelse bidrar til kunnskap for å forstå helse, sykdom og deltagelsesutfordringer, og hvordan personer med langvarige helseplager opplever å mestre og leve med disse. 

  Les mer om avdelingen

 • Avdeling for kvalitet og helseteknologi

  Ansatte ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi bidrar til viktige satsningsområder i helsetjestene innen pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende.

  Les mer om avdelingen

 • Avdeling for omsorg og etikk

  Ansatte ved Avdeling for omsorg og etikk bidrar til å utdanne reflekterte og høyt kvalifiserte profesjonsutøvere, og utforsker og utfordrer aktuelle spørsmål og dilemmaer knyttet til omsorg og etikk.

  Les mer om avdelingen