MENY

Nettverk for medisin og helse

Nettverk for medisin og helse er et tverrvitenskapelig nettverk for medisinsk og helsevitenskapelig forskning, utvikling og utdanning.

Nettverk for medisin og helse Medisinutdanning ved UiS vil tilrettelegge for tverrvitenskapelig samhandling mellom helseutdanninger (Photo: Shutterstock)

Det er stort behov for økt medisinsk forskning, samt at flere leger blir utdannet i Norge. Derfor er medisinsk forskning og utdanning et satsingsområde ved Universitetet i Stavanger.

Etablering av medisinske og helsefaglige utdanninger av høy kvalitet, for å ivareta og utvikle en bred og tverrfaglig tilnærming til helse og helsetjenester er en naturlig del av denne satsningen. For å løse dette er samarbeid mellom helseprofesjoner, teknologer og andre yrkesgrupper nødvendig.

Medisinutdanning ved UiS

Ambisjonen om klinisk medisinutdanning ved UiS har rot i nettverket, og det har bidratt sterkt til utarbeidelsen av UiS-modellen for medisinutdanning i forbindelse med Grimstadutvalgets utredning til Kunnskapsdepartementet om medisinutdanning i Norge.

Medisinutdanning ved UiS vil ha en innovativ profil som svarer på samfunnets behov for fastleger/allmennleger, samt økt teknologikompetanse i utdanningen. Utdanningen vil ha studenten i fokus både i spesialist- og primærhelsetjenesten, tilrettelegge for stor grad av tverrfaglig samarbeid mellom profesjoner, og ha høyt teknologisk innhold.