MENY

Om nettverket

Nettverk for medisin og helse er organisert ved Det helsevitenskapelige fakultet, og etablert for å bidra til forskning, utvikling og utdanning innenfor området.

Nettverk for medisin og helse (tidligere Tverrvitenskapelig nettverk for medisinske fag) ble etablert i 2018 som en videreføring av det tidligere Nettverk for medisinske vitenskaper.

Historikk

Nettverk for medisinske vitenskaper ble i 2011 opprettet som et samarbeid mellom UiS og Stavanger Universitetssjukehus (SUS), Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), lærings- og simuleringssenteret SAFER og Norsk kiropraktorforening. 

Nettverkets mandat var knyttet til utvikling av forskning og utdanning innenfor helse og medisin. Målet var å styrke helseforskning i Stavangerregionen, utvikle og veilede kandidater innen Ph.d.-utdanningen i helse og medisin og å utvikle tverrfaglige utdanningstilbud blant annet innenfor fagfeltet pre- og in-hospital avansert akuttmedisin. I løpet av mandatperioden har nettverket bidratt til dette i stor grad.

Den akuttmedisinske satsningen for fakultetet (tidligere Institutt for helsefag) ble en sentral oppgave for Nettverk for medisinske vitenskaper. Det er etablert et mastergradsløp innenfor prehospital akuttmedisin (PHCC). Programmet ble først etablert som en videreutdanningsmaster under EVU i 2014, før det høsten 2016 ble tatt inn som en del av den ordinære studieporteføljen ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Høsten 2018 ble det også etablert et bachelorstudium i paramedisin ved UiS med oppstart i 2019. Medlemmer i nettverket hadde en sentral rolle i utarbeidelsen av dette programmet.

Les også: