MENY

Centre of Excellent Simulation and eLearning (SIMeLEARN)

SIMeLEARN har ambisjon om å gi gode, innovative læringsmetoder for å forberede og utdanne helsepersonell til profesjonell yrkesutøvelse, livslang læring og kontinuerlig kvalitetsforbedring.