MENY

Studietilbod ved instituttet

Utdanningane ved Institutt for sosialfag legg vekt på å knyte den teoretiske og den praktiske kunnskapen saman. Som student får du mange utfordingar underveg, samt praktisk trening på potensielle arbeidsplassar.

 • Barn i en skolegård.

  Barnevern, bachelor

  Alle barn og unge har rett til å bli tatt på alvor. Voksne har ansvar for å gi barn og unge god omsorg, oppdragelse og trygge oppvekstvilkår. Bachelor i barnevern er en utdanning hvor barn og unge er definert som et hovedarbeidsområde.

 • Studenter ligger i hjerteform.Bildet illustrerer bachelor i sosialt arbeid (sosionom) ved Universitetet i Stavanger.

  Sosialt arbeid (sosionom), bachelor

  Utdanningen gjør deg godt rustet for å forebygge, løse og redusere sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. 

 • Fem studenter på campus.

  Sosialfag master (toårig)

  Master i sosialfag ved Universitetet i Stavanger vil gi deg kompetanse til å møte de nye kunnskapskravene som stilles til sosialarbeiderne.

 • Logo Nordisk master

  Nordic Master Programme in Social Work and Welfare

  En unik fellesgrad som utforsker nye tilnærmingsmåter og nye metoder som skaper innovasjon, ny kunnskap og økt kompetanse.

 • Erasmus Mundus-program i sosialt arbeid

  Masterstudiet European Master in Social Work with Families and Children (MFamily) fokuserer på kunnskaps- og kompetanseutvikling for dem som ønsker å arbeide med intervensjoner rettet mot barn og marginaliserte familier.

 • Juss i barnevernfaglig arbeid (30 st.poeng)

  Videreutdanningen er på masternivå, og tar blant annet sikte på å gi deltakerne solid kunnskap om juridisk metode, herunder rettskilder, rettsanvendelse og skjønnsutøvelse i barneverntjenesten.