MENY

Bærekraftig personalledelse – er det mulig?

Årets siste European Hospitality Forum gikk av stabelen fredag 18. november kl. 10.00-12.00. Temaet denne gangen var bærekraftig personalledelse, med fokus på hvordan en arbeidstaker kan utvikle og opprettholde sin motivasjon, arbeidsevne og kompetanse gjennom yrkeskarrieren.

Professor Annet de Lange ga først en grunnleggende forelesning om egen og andres forskning på temaet. Hun belyste viktig teori og forskning som hjelper oss å forstå hva som må til for at en medarbeider skal videreutvikle og opprettholde sin motivasjon, kompetanse og arbeidsevne gjennom yrkeskarrieren. Hva vet vi og hva forskes det videre på? Noe av dette gav hun svar på i forelesningen.

 

Bruk av forskningsresultat i personalarbeid

De Lange og hennes forskningsgruppe bruker mye av sin tid til å teste ut hvordan forskningsresultat kan nyttes i praktisk personalarbeid. Hun presenterte et forskningsbasert verktøy (utformet som et spill) som de har utviklet i Nederland. Spillet blir brukt til å belyse temaer som er viktige for at medarbeidere skal opprettholde sin motivasjon og arbeidsevne. I løpet av spillet gis deltakerne tid til å reflektere over, argumentere og diskutere hva som er viktig for dem i jobb, i den livsfasen de nå befinner seg i. Temaene det legges spesielt vekt på er 1) kunnskap, ferdigheter og karriereutvikling, 2) motivasjon og jobbtilfredshet, 3) mobilitet og fleksibilitet, og 4) helse og vitalitet.

Etter presentasjon av spillet fikk flere gjøre seg egne erfaringer med å delta. Med oss til å teste ut verktøyets relevans hadde vi invitert Åse Helene Bakkevig Dagsland som underviser i Personalledelse ved NHS, og Arve Kristiansen, daglig leder ved SiS Kafe. Begge har lang erfaring med personalledelse. De ble bedt om å gi tilbakemelding på om dette kan være et relevant verktøy i norske virksomheter spesielt, og service bedrifter generelt. Flere av studentene og ansatte ved NHS fikk også mulighet til å delta i spillet for å gjøre seg egne erfaringer. Alle deltakerne hadde en positiv opplevelse, og tilbakemeldte at spørsmålene du skal reflektere over er nyttige, og er en type spørsmål man ellers ikke tar seg tid til å stille i en travel arbeidshverdag. Refleksjoner blant annet rundt motivasjon, behov for kunnskap, og karriereutvikling er nyttige uansett hvilken livsfase man befinner seg i, men svarene kan være svært forskjellige, og ha ulike implikasjoner for hvilke endringer man ønsker å foreta.

Spillet har så langt blitt oversatt til engelsk, finsk, belgisk og svensk, og vi hadde diskusjoner om dette er noe som vil være til nytte i norske virksomheter og hva som eventuelt må tilpasses. Flere av masterstudentene fikk øynene opp for et nytt og spennende tema, og vurderer nå etter dette seminaret å knytte sin masteroppgave opp mot temaet bærekraftig personalledelse og arbeidsevne.

Annet de Lange er visiting professor ved Norsk hotellhøgskole og besøker skolen minst to ganger i året. Sitt daglige virke har hun som Professor i HRM ved HAN University of Applied Sciences i Nederland.  

Professor Annet de Lange

Professor Annet de Lange ga forelesning om bærekraftig personalledelse ved årets siste European Hospitality Forum