MENY

Bærekraftig turisttransport: globale utfordringer møtes med lokale handlinger

Bærekraftig turisttransport var temaet da høstens første European Hospitality Forum gikk av stabelen ved Norsk hotellhøgskole fredag 9. september. Den internasjonal forskeren James Higham og lederen for den innovative reiselivsaktøren The Fjords, Rolf Sandvik, satte agendaen. The Fjords har fått mye internasjonal media-oppmerksomhet i forbindelse med sin lansering av en hybridferge i karbon denne sommeren, men det var første gangen de var invitert til å holde innlegg i Norge.

Akademikerens ståsted

Professor James Higham, er professor II ved Norsk hotellhøgskole og har sitt daglig virke ved University of Otago, New Zealand. Han innledet seminaret med å dra linjer til de globale utfordringene vi står overfor, og hvordan enkelte typer turisttransport gir større miljømessig belastning enn andre. Økende flytransport, både korte og lengre reiser, har spesielt store miljømessige konsekvenser. Higham og kollegers forskning viser at selv om mange av de som reiser hyppig er klar over at deres adferd har negativ innvirkning på miljøet, kommer de ikke til å endre adferd. Forskningen sammenligner reisende i England, Tyskland og Norge. Han beskriver spenningen mellom det personlige godet det er å ha god nok økonomi til å benytte seg av flytransport og forventningen at individet skal ta miljøhensyn som ‘de flyreisendes dilemma’ (‘the flyers’ dilemma’)1.

Videre sier Higham at et høykonsum av flyreiser har blitt et velferdssymbol som sammenlignes med andre typer avhengighet2. Forskeren mener at en ikke kan legge alt miljøansvar på individet, men at det må strukturelle endringer til. Slik det er nå har flyselskapene mulighet til å dumpe prisene på flyreiser slik at andre mer miljøvennlige transportmiddel er langt dyrere. Dette kan de gjøre fordi de tjener penger på salg av andre tilleggs tjenester. Han etterlyser debatt rundt dette temaet.

 

Lokal innovasjon får internasjonal oppmerksomhet

Denne sommeren har Norge hatt et brilliant eksempel på en lokal innovasjon innen bærekraftig turisttransport, men selskapet har fått lite mediedekning i Norge. Rolf Sandvik, CEO i The Fjords DA fortalte om hvordan deres visjon om en hybridbåt har blitt muliggjort og hvilke utfordringer de har hatt på veien. Selskapet The Fjords ble etablert for 15 måneder siden og eies av Fjord1 og Flåm AS. Nordfjord-firmaet Brødrene Aa AS bygde karbonfergen ‘Vision of The Fjords’ på bestilling fra en innovativ reiselivsaktør som nå endrer hvordan en tidligere har tenkt om sjøtransport og opplevelser. Nå kan turister oppleve Aurlandsfjorden om bord på et skip som går på elektrisitet, det vil si at turister kan oppleve naturen uten motorstøy og andre typer forurensning. Dette var første gangen The Fjords var invitert til å holde et foredrag i Norge. De har fått mye internasjonal presse og to dager før seminaret mottok The Fjords den prestisjetunge prisen som Ship of the Year 2016 http://www.tu.no/artikler/ship-of-the-year-2016-er-vision-of-the-fjords/351287   Etter prismottagelsen har de også fått norsk pressedekning: https://www.nrk.no/video/PS*280108 Vi ser fram til å se The Fjords sin visjon utvikle seg videre.

 

Om seminarrekken

European Hospitality Forum arrangeres av Norsk hotellhøgskole og er et forum for diskusjon mellom akademia og praksis. Studentenes deltakelse inngår som del av kursporteføljen og seminarene er åpent for publikum.

 

Seminaret ble streamet her:

https://mediasite.uis.no/Mediasite/Catalog/catalogs/european-hospitality-forum-2016

 

Referanser:

Higham, J.E.S., Cohen, S.A. and Cavaliere, C.T. (2014). Climate Change, Discretionary Travel and the ‘Flyers’ Dilemma’, Journal of Travel Research, 53(4), 462-475.

2 Cohen, S. A., Higham, J. E., & Cavaliere, C. T. (2011). Binge flying: Behavioural addiction and climate change. Annals of Tourism Research38(3), 1070-1089.

Hybridfergen Vision of The Fjords

Hybridfergen Vision of The Fjords ble lansert i sommer.