MENY

Doktorgrad om kommunikasjon og inkludering på norske hotell

Tone Therese Linge disputerer i dag, torsdag 16. april, ved Universitetet i Oslo. Hun forsvarer sin avhandling for graden ph.d. om kommunikasjon, mangfold og inkludering på norske hotellarbeidsplasser. Linge er ansatt ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger.

Arbeidsplasser ved norske hoteller har et høyt kulturelt mangfold, men er ofte etnisk segmenterte. Storparten av ansatte med innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land arbeider i dårlig betalte jobber, som for eksempel renhold og oppvask.

I avhandlingen har Tone Linge undersøkt hvilke kommunikasjonsfaktorer ledere og ansatte oppfatter som sentrale for inkludering og medvirkning på hotellarbeidsplasser i Norge.

Avhandlingen har fått tittelen Including or excluding workplace communication? Analyzing communication competence in multicultural hotel workplaces.

Les mer på UiO sine nettsider.

Tone Linge ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger

I avhandlingen argumenterer Tone Linge for bedre interkulturell ledelse og inkluderende kommunikasjon på arbeidsplassene.