MENY

NHS er med i gastronomiens høyborg

Som nyutnevnt medlem i forskningsgruppen til Institut Paul Bocuse er NHS' Kai Victor Hansen med på å styre trendene innen kokekunsten i årene framover.

Det franske matinstituttet til Paul Bocuse har de siste tiårene vært ledende innen verdens kokekunst, og med chef'en selv som frontfigur og restaurantbyen framfor noen, Lyon, som bakteppe, blir det annethvert år arrangert VM i kokekunst for å kåre de ledende aktørene innen faget.

Institut Paul Bocuse har en avdeling der ny forskning utprøves, og der nye trender blir spredt til de ulike kokkemiljøer verden over. Med Kai Victor Hansen som medlem av det vitenskapelige styret er en også sikret at forskningens aspekter blir ivaretatt. Man har et tresidig siktemål med virksomheten i styret: Å utvide samarbeidet med kokkemiljøer verden rundt og samtidig få vist fram forskningsresultater fra gruppen. Videre er det viktig å styrke den forskningsbaserte virksomheten ved instituttet, og fremme forskning som kan brukes av hele matindustrien.

 Paul Bocuse er for den vanlige mann kjent som pådriver for "La nouvelle cuisine", og han nyter stor respekt i det kulinariske miljø verden over. Han har også brakt konkurranseformen inn i gastronomien, og vi konstaterer at Eyvind Hellstrøm er fast inventar på dommersiden i disse konkurransene.

Og nå har altså en annen med tilknytning Norsk hotellhøgskole fått innpass i den høyere gastronomiske sfære, denne gang på planleggings-, forsknings- og kvalitetssikringssiden.

Vi vet Kai Victor er sulten på oppgaven og ønsker ham "Bon appetit".

Tekst: Øyvind Sirevaag