MENY

Er du skoleleder? 3 grunner til at du bør delta på ICSEI i Stavanger

Hvert år møtes skoleledere, skoleforskere og utdanningsmyndigheter fra hele verden under utdanningskonferansen ICSEI. I januar 2019 arrangeres ICSEI i Stavanger. Her er tre viktige grunner til at du som er skoleleder bør delta på konferansen.

Elever i klasserom Skolen er i forandring og det stilles store krav til skoleledere. ICSEI gir anledning til å utforske nye problemstillinger og muligheter.

1) ICSEI kan knyttes tett opp mot aktuelle og viktige stortingsmeldinger

I Stortingsmelding 21: Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen stiller regjeringen strengere krav til kommuner og fylkeskommuner om å jobbe systematisk for å bedre læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte. Store summer til skoleutvikling skal skyves utover i systemet, og gi kommuner og skoler større handlingsrom til å drive systematisk skoleutvikling.

«Desentralisert kompetanseutvikling» er et hett begrep. Denne ordningen skal bidra til at kommunene skal samarbeide med lærerutdanninger og universitets- og høyskolesektoren. Det skal etableres kompetansenettverk der kommuner skal jobbe i felleskap og i samarbeid med universiteter og høyskoler (UH).

Fornyelsen av Kunnskapsløftet etter Stortingsmelding 28 (2015-16): Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet skal føre til mer dybdelæring, bedre forståelse og gir skolens brede dannelsesoppdrag en tydeligere plass i skolehverdagen.

Denne nye virkeligheten skaper store muligheter, men også utfordringer for norske skoleledere. Temaet for ICSEI 2019 er “Bringing Together – Creating innovative educational policies and practices for diversity, equity and sustainability”. Med dette vil ICSEI vil sette søkelys på hvordan elever, foreldre, lokalsamfunn, barnehager og skoler kan inngå partnerskap med regioner, myndigheter og forskere. Målet er at slike samarbeid påvirke kvaliteten på utdanningen fra barnehage til videregående skole.

ICSEI vil derfor være en viktig arena for å møte andre fra Norge som hver dag møter en skole i stadig endring.

Les mer og meld deg på nå.

2) ICSEI gir deg kunnskap om det siste innen skoleforskning

ICSEI har blitt arrangert i over 30 år og er en konferanse med høy internasjonal status. Hvert år setter toneangivende internasjonale skoleforskere agendaen for konferansen. Her får du med andre ord en sjelden anledning til å lære av verdens fremste kapasiteter på skole og utdanningsforskning.

Til ICSEI 2019 kommer blant annet professor Amanda Datnow fra University of California, professor Kathy Sylva fra University of Oxford og professor Andy Hargreaves fra Boston College og UiS. Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen og statsråd Iselin Nybø bringer sine perspektiver på utdanning og skole til konferansen. I tillegg deltar en lang rekke norske og internasjonale forskere og praktikere. Foredragene er dagsaktuelle og praksisnære, og er av stor relevans for norske skoleledere.

Les mer om hovedforedragene under ICSEI 2019.

3) Under ICSEI får du nye kontakter og samarbeidsarenaer

ICSEI 2019 legger opp til at delegatene skal kunne delta aktivt og knytte nye kontakter med kolleger, forskere og utdanningsmyndigheter. Innovative sesjoner gir deg mulighet til å få kjennskap til det siste innen praksis, verktøy og tiltak. I masterclasser og workshops vil du komme i kontakt med norske og internasjonale utdanningsforskere og kompetansemiljø, og få innspill og inspirasjon til utviklingsarbeidet på din egen skole.

Vi ser frem til å møte deg på ICSEI i Stavanger 8.-12. januar 2019. Registrer deg før 1. november for rabattert påmeldingsavgift!

Les mer og meld deg på nå.