MENY

Resultatet av FFLs arbeid

Oppdraget til FFL – Følgegruppen for lærerutdanningsreformen – var å følge innføringen av den nye reformen. Arbeidet og oppdraget er nå avsluttet, og har i sin periode gitt ut fem hovedrapporter. Disse kan du lese og laste ned fra denne siden:

Logo til FFL, Følgegruppen for lærerutdanningsreformen