MENY

Kan vi måle effekten av lærerutdanning?

I en kronikk i Education Week stiller professorene Mark Alter og Gordon M. Pradl spørsmålstegn ved om det i det hele tatt er mulig å si noe om hva lærerutdanning bidrar til, eller om noen er bedre enn andre.

 
Aritkkelforfatterene er opptatt av at det er viktig å se på hvilke momenter i ulike lærerutdanninger som lykkes i å skape lærere som kan fremme elevenes læring, og bidra til en skolekultur der lærere kontinuerlig vurderer og fornyer undervisning og pensum. Å ignorere dette spørsmålet vil ifølge dem være svært uheldig for Iærerutdannningsinstitusjonene.