MENY

Ny studentrapport fra NIFU-step

En fersk studentrapport fra NIFU-Step viser blant annet at norske lærerstudenter i snitt bruker ca. 29,3 timer i uken på studier. Gjennomsnittet for alle fagområder er ca. 31, 5 timer pr. uke.

Rapporten fra NIFU-step presenterer resultater fra den norske delen av Eurostudent-undersøkelsen, og tar for seg ulike aspekter ved norske studenters livssituasjon og studiehverdag; tid brukt på studier og arbeid, økonomi, boforhold og studieopphold i utlandet.

Lærerstudenter/pedagogikkstudenter er et av fagområdene som er representert i undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet at disse studentene i snitt bruker litt mindre tid enn gjennomsnittet på studier pr. uke, og at de bruker litt mer tid enn gjennomsnittet på organiserte studier. Samlet tidsbruk på arbeid og studier for lærer- og pedagogikkstudenter lå i snitt på 37, 5 timer i uka, hvorav 8 timer ble brukt til arbeid ved siden av studiene. Gjennomsnittet for alle studentene var 40 timer pr. uke, der 8,1 timer ble brukt på arbeid ved siden av studiene.

Last ned hele rapporten her (PDF)