MENY

Om følgegruppen

Følgegruppen for lærerutdanningsreformen ble i januar 2010 oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, og avsluttet sitt arbeid mars 2015. Vår hovedoppgave var å følge innføringen av de nye grunnskolelærerutdanningene og bidra til å sikre at reformen ble gjennomført etter Stortingets intensjoner og i tråd med gjeldende styringsdokumenter.

Opprettelsen av følgegruppen ble omtalt i St.meld.nr. 11 (2008-2009) Læreren - Rollen og utdanningen.
 
Funksjonsperioden for Følgegruppen var fem år, og sekretariatet ble lagt til Universitetet i Stavanger. Oppdraget var tredelt:
  • følgegruppen skal samle, analysere og gjøre kjent data om reformen
  • gi råd til departementet og eventuelt foreslå justeringer
  • gi råd til institusjonene i reformarbeidet
Følgegruppen skal avgi årlig rapport til Kunnskapsdepartementet.
 
Medlemmer av Følgegruppen:
 
Elaine Munthe, professor, Universitetet i Stavanger (leder)
Jan Idar Solbakken, høgskolelektor, Samisk høgskole
Helga Hjetland, tidl. leder av Utdanningsforbundet, Kyrkjebø
Bent Cato Hustad, forsker,
Nordlandsforskning
Tore Isaksen, rådmann, Ringerike
Hanna Marit Jahr, tidl. ekspedisjonssjef, Oslo
Eva Maagerø, professor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Jens Rasmussen, professor, Aarhus Universitet (medlem av tidligere dansk følgegruppe)
Tobias Werler, professor, Høgskolen i Bergen
 
Medlemmer i Sekretariatet:
 
Magne Rogne (leder)
Kari-Anne Svensen Malmo (rådgiver)
Joachim Kolnes Andersen (førstekonsulent)