MENY

Forskning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetet har 10 programområder for forskning som utforsker utdanningsvitenskapelige problemstillinger, humaniora problemstillinger, og ikke minst, tverrfaglige problemstillinger som vil bidra til dypere forståelse og bedre praksis.

Studenter i praksis.

Fakultetets eksternt finansierte prosjektportefølje øker. De siste fire årene har fakultetet fått over 100 nye små og store forskningsprosjekter.  Prosjektene finansieres av EU, Forskningsrådet (NFR), Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFFVest), EEC-grants (EØS-midler) og NordForsk.

Prosjektene innebærer utstrakt samarbeid med partnere i Norge og utenlands. Vi er opptatt av samarbeid i forskning, og benytter enhver anledning til å samle forskere, politikere og praktikere til seminarer og konferanser i Stavanger.  

Hvert år inviterer vi til «Fakultetets utdanningskonferanse» hvor vi presenterer ny forskning innen barnehage og skole, og vi benytter anledningen til å ha gode samtaler om forskning og praksis med våre samarbeidspartnere. Noe av det vi er særlig stolte av og som det knytter seg store forhåpninger til, er åpning av et nytt Senter for barnehageforskning i august 2018. Senteret har fått navnet Filiorum. 

 

I tillegg arrangeres det en rekke interessante konferanser i tiden fremover:

  • Den 3 oktober 2018 arrangeres sluttkonferanse for E-Read, et COST-nettverk innen digital lesing
  • <span "="">Fra 9-12 januar 2019 blir det en stor, internasjonal konferanse i Stavanger for alle som er opptatt av barnehage- og skoleutvikling: ICSEI 2019
  • Noe av det vi er særlig stolte av og som det knytter seg store forhåpninger til, er åpning av et nytt Senter for barnehageforskning i august 2018. Senteret har fått navnet Filiorum.