MENY

Forskning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetet har ni programområder for forskning som utforsker utdanningsvitenskapelige problemstillinger, humaniora problemstillinger, og ikke minst, tverrfaglige problemstillinger som vil bidra til dypere forståelse og bedre praksis.

Studenter i praksis.

Programområder for forskning

  1. Future pasts group (FPG): Research Group for the study of the uses of the past in education, culture and society. Kontaktperson: Alexandre Dessingué

  2. Språklege identitetar/Linguistic Identities. Kontaktperson: Merja Stenroos

  3. Mangfold, inkludering og utdanning / Diversity, inclusion and education. Kontaktperson: Geir Skeie

  4. Muntlighet og dialog i skolen (MUNDI). Kontaktperson: Atle Skaftun

  5. Utvikle undervisningspraksiser / Developing Teaching practice. Kontaktperson: Reidar Mosvold

  6. Demokrati og medborgerskap: tverrfaglige tilnærminger og kritiske perspektiv / Democracy and citizenship: interdisciplinary approaches and critical perspectives (DEMCI). Kontaktperson: Silje Normand

  7. Grensesnitt i lesing og skriving (Grensesnitt) / Interfaces of reading and writing (Interfaces). Kontaktperson: Anne Mangen

  8. The Greenhouse: A Cross-Disciplinary Environmental Humanities Initiative. Leder: Dolly Jørgensen og Finn Arne Jørgensen

  9. Kvalitet i klasseromsinteraksjon (KVIKK) / Quality in Classroom Interaction. Leder: Sigrunn K. Ertesvåg

Ekstern finansiering

Fakultetets eksternt finansierte prosjektportefølje øker. De siste fire årene har fakultetet fått over 100 nye små og store forskningsprosjekter.  Prosjektene finansieres av EU, Forskningsrådet (NFR), Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFFVest), EEC-grants (EØS-midler) og NordForsk.

Prosjektene innebærer utstrakt samarbeid med partnere i Norge og utenlands. Vi er opptatt av samarbeid i forskning, og benytter enhver anledning til å samle forskere, politikere og praktikere til seminarer og konferanser i Stavanger.  

Hvert år inviterer vi til «Fakultetets utdanningskonferanse» hvor vi presenterer ny forskning innen barnehage og skole, og vi benytter anledningen til å ha gode samtaler om forskning og praksis med våre samarbeidspartnere. Noe av det vi er særlig stolte av og som det knytter seg store forhåpninger til, er vårt nye senter for barnehageforskning, Filiorum, som åpnet i august 2018.