MENY

Forum for studentaktive undervisningsformer

Undervisning er en av hovedaktivitetene ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Derfor ble dette forumet innført – for å skape en arena for faglig utveksling og drøfting om undervisning.

Bildet viser studenter som lager animasjonsfilm på et nettbrett. Barnehagelærerstudenter lærer hvordan de kan bruke animasjon i barnehagen. Foto: privat

Et konsistent resultat fra forskning om læring er betydningen av engasjement, det vil si hvor mye tid og energi studenter bruker på læringsaktiviteter. Fakultetet vil prioritere undervisning og undervisningsformer som fremmer studentenes engasjement.

Undervisning er en av våre hovedaktiviteter, og vi skal fremme undervisning så vel som forskning og annen formidling ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. «Forum for studentaktive undervisningsformer» er en arena for faglig utveksling og drøfting av undervisning. Kolleger presenterer konkrete erfaringer, utprøvinger og ideer til undervisning som fremmer studentengasjement.

Vi håper at du finner programmet interessant og at du vil ta del og dele dine erfaringer!

Meld innspill, ønsker og forslag til videre program til Jorunn Melberg.

Velkommen!