MENY

Presentasjoner fra forumet

Her kan du finne presentasjonene som har blitt, eller skal bli holdt i Forum for studentaktive undervisningsformer.

Bildet viser Tuula Skarstein ved Universitetet i Stavanger. Tuula Skarstein holdt presentasjon om utvikling av apper for naturfagsundervisning.
 • Er vanlige dataspill ubrukelige i skolen?

  Odin Nøsen (Randaberg kommune)

  Rom for spill

  Odin Nøsen har ledet flere piloter i Randabergskolen med Android-nettbrett og Windows-hybrid før Chromebook ble det endelige valget. Odin brenner for forståelige og enkle løsninger for IKT i skolen. Vårt Forum hadde glede av hans presentasjon i februar 2016. Den 3. novemner 2016 var temaet hans spill. "Mange mener at vanlige dataspill er uten innhold og verdi for oss i skolen. Men hva om det motsatte faktisk er tilfelle? At både innhold, metode og effekt er bedre enn det vi vanligvis klarer å få til. Burde vi ikke da gjøre noe - og hva?".

 • The Flipped Classroom

  Njål Foldnes, BI Stavanger

  Forskningsbasert undervisning: Forsøk med Flipped Classroom

  Kvantitative og kvalitative funn fra forskning på team-basert læring i et Flipped Classroom (FC)-rammeverk ble presentert den 19. mai 2016 av foredragsholder Njål Foldnes, førsteamanuensis ved BI Stavanger, som blant annet står bak matteteaterstykket «Prima og Nulle tar kaka».

  Foredragsholder Njål Foldnes er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen BI, og holder til daglig til ved BI Stavanger. Han har doktorgrad i matematikk fra UiO, og har gjennomført mange spennende prosjekter for å fremme både interessen for matematikk blant barn og unge, og læringsutbyttet til studentene han selv underviser.

 • Google Apps for Education

  Odin Nøsen, Randaberg kommune

  Google Apps for Education - et ufattelig enkelt og kraftige digitalt responsverktøy i skolen

  Odin Nøsen har de siste årene jobbet for at alle elever og ansatte i Randabergskolen skulle få Google Apps For Education (GAFE) som sin digitale plattform og at de også skulle få hver sin Chromebook. Han holdt presentasjon onsdag 13. april. Han har ledet flere piloter i Randabergskolen med Android-nettbrett og Windows-hybrid før Chromebook ble det endelige valget, og brenner for forståelige og enkle løsninger for IKT i skolen. 

  Han presenterte tre forskjellige digitale responsverktøy i praksis knyttet til Google Apps for Education (GAFE), og forklarte videre om sanntidssamskriving og kommentering i Google Dokumenter, videotilbakemelding med Screencastify delt via Google Disk og til slutt Google Classroom i forhold til deling av materiale, dokumenter osv.

   

 • Læring og danning gjennom digital animasjon

  Institutt for barnehagelærerutdanning

  Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen – læring og danning gjennom digital animasjon

  Margrethe Jernes og Yngve Rosell holdt presentasjon onsdag 13.april. I denne presentasjonen beskrev de hvordan de arbeidet med utprøvinger av animasjon som praktisk og teoretisk undervisning i tilknytning til barns utvikling, lek og læring. Målsetningene med utprøvingene var å skape læringsaktiviteter og metodiske kunnskaper, der animasjon (som metode) ses i relasjon til barns nysgjerrighet, kreativitet og kultur. Animasjon her har tatt form som digitale fortellinger. De undret seg over hvilken måte bruken av animasjon har bidratt til læring og danning blant studenter og faglige tilsatte som har prøvd ut bruken av animasjon som arbeidsmåte i barnehagelærerutdanningen.

   

 • Samarbeidsprosjekt mellom kunnskapsområdene KKK og NHB

  Institutt for barnehagelærerutdanning

  Nysirkus: Erfaringer fra et samarbeidsprosjekt  mellom kunnskapsområdene KKK (kunst, kultur og kreativitet) NHB(natur, helse og bevegelse) og 8 barnehage

  Mari Anne Ellingsen Gryte, Ingunn Ugelstad, Synnøve Eikeland og Anne Karin Fotland og Kirsten Halle presenterte et praktisk/estetisk prosjekt som ble gjennomført i første semester av barnehagelærerutdanningen. Målet med prosjektet var å bidra til faglig engasjement og studentaktivitet på en profesjonsrettet måte, der alle studenter i prosjektarbeidet skulle få møte små barn i samspill, utforskning og lek. Halle og hennes kolleger holdt presentasjonen 16. februar 2016.

 • Studentrespons med digitale verktøy

  Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

  «Studentrespons med digitale verktøy»

  Jorunn Thortveit delte sine erfaringer med Kahoot og Padlet i PEL- faget på forumet 11. november 2015. Bruken kan synliggjøre en form for «status» så langt i læreprosessensjekke forståelsen av fagstoffet der og da. Studenter lager sine egne. Gir IKT –kompetanse i seg selv. Padlet: Hvordan få frem studentenes stemmer? 

   

 • The value of drama techniques in English language teacher training

  Institutt for kultur- og språkvitenskap

  «I’ve never had so much fun in class’ The value of drama techniques in English language teacher training»

  Milica Savic og Silje H. A. Normand holdt presentasjon den 9. desember om verdien av dramateknikker i arbeidet med engelskfaget i lærerutdanningen. 

 • Bruk av Kahoot! Og Padlet i Historieundervisning

  Institutt for kultur- og språkvitenskap

  «Bruk av Kahoot! Og Padlet i Historieundervisning»

  Wagner presenterte sin bruk av Padlet og Kahoot i historieundervisning med Bachelor- og lektorstudenter 11. november 2015. David fortalte også om studentenes tilbakemeldinger.

 • Digitalt prosjektrom og samarbeidsteknologi

  Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

  «Digitalt prosjektrom og samarbeidsteknologi, utforsking av muligheter for meningsskaping og relevans i et kombinert klasserom»

  Hans Erik Bugge og Jorunn Thortveit fra IGIS fortalte om utvikling av digital kompetanse i lærerutdanningen. En kompetanse som innebærer både egenutvikling for studenter og faglærere, og utvikling av didaktisk kompetanse for kommende lærere. De har sett på noen utvalgte verktøy som muliggjør samarbeid, samhandling og studentrespons til «eget bruk» i undervisningen, men også forsøkt å utfordre studentene til å bruke nye digitale verktøy selv.

  På læringsplattformen har de i egne prosjektrom tilgang til lærerverktøy for produksjon av faglig innhold. Her har de publisert og produsert læringsressurser både som støtte for eget faglig arbeid, og parallelt for gitte klassetrinn. Deler av vår undervisning innen det aktuelle temaet ble lagt på nett, og vi fikk utforsket noen ulike muligheter for «kombinert klasserom» der undervisning og læring kan foregå både på og utenfor campus. Vi ønsker å se nærmere på studentenes meningsskaping både i denne i denne typen undervisning, og i deres egen produksjon av læringsinnhold. Hans Erik Bugge og Jorunn Thortveit holdt sin presentasjon 3. mars 2015.

 • Utvikling av apper for naturfagsundervisning

  Institutt for barnehagelærerutdanning

  «Utvikling av apper for naturfagsundervisning»

  Tuula Skarstein ved IBU snakket om hvordan de arbeidet med utvikling av gratis-apper som gir studentene en ny måte å lære relevant artskunnskap. Intensjonen er å øke studentens motivasjon ved å møte dem på deres 'egen arena'. Målet er at studentene også skal kunne bruke appene i sine fremtidige stillinger som barnehagelærere. Presentasjonen inneholder i tillegg en kort oversikt over andre måter de jobber med å implementere digitale verktøy i naturfagsundervisningen ved IBU. Skarstein holdt presentasjonen sin 3. mars 2015.

 • Flipped classroom

  Handelshøyskolen BI

  «Forskning gjort på undervisningsformen flipped classroom»  

  Njål Foldnes har jobbet lenge med flipped classroom på BI. Dette er en undervisningsform som kombinerer online videoer med aktiv læring, uten bruk av forelesninger. Foldnes fikk i 2014 BIs utviklingspris (gis hvert 3. år) for arbeidet. Han presenterte sine forskningsfunn for Forum for studentaktive undervisningsformer 30. september 2014, og førsteamanuensis Vegard Moen var kommentator.