MENY

Digitalt prosjektrom og samarbeidsteknologi

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

«Digitalt prosjektrom og samarbeidsteknologi, utforsking av muligheter for meningsskaping og relevans i et kombinert klasserom»

Hans Erik Bugge og Jorunn Thortveit fra IGIS fortalte om utvikling av digital kompetanse i lærerutdanningen. En kompetanse som innebærer både egenutvikling for studenter og faglærere, og utvikling av didaktisk kompetanse for kommende lærere. De har sett på noen utvalgte verktøy som muliggjør samarbeid, samhandling og studentrespons til «eget bruk» i undervisningen, men også forsøkt å utfordre studentene til å bruke nye digitale verktøy selv.

På læringsplattformen har de i egne prosjektrom tilgang til lærerverktøy for produksjon av faglig innhold. Her har de publisert og produsert læringsressurser både som støtte for eget faglig arbeid, og parallelt for gitte klassetrinn. Deler av vår undervisning innen det aktuelle temaet ble lagt på nett, og vi fikk utforsket noen ulike muligheter for «kombinert klasserom» der undervisning og læring kan foregå både på og utenfor campus. Vi ønsker å se nærmere på studentenes meningsskaping både i denne i denne typen undervisning, og i deres egen produksjon av læringsinnhold. Hans Erik Bugge og Jorunn Thortveit holdt sin presentasjon 3. mars 2015.