MENY

Programmet for vår 2017

Kan fokus på studentaktive læringsformer påvirke studentenes eksamensresultater? Og kan vi bruke digitale verktøy til å se på naturen med nye øyne? Dette får du svar på under forum for studentaktiv undervisning i vår.

Bildet viser studenter i dialog.

Dato: Torsdag 26. januar
Klokka: 14.15 – 15.45
Rom: HL- U-301

Anne Kristine Solberg Runestad (IBU) og Jan Kristian Hognestad (IKS)
Erfaringer, muligheter og utfordringer med studentaktiv undervisning i norskfaget i lærerutdanningene ved fakultetet.

Anne Kristine Solberg Runestad har blant annet utviklet digitale læremidler for kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk i barnehagelærerutdanningen.

Jan Kristian Hognestad tar for seg studentaktiv undervisning i språkdelen av norskfaget i grunnskolelærerutdanningen og i lektorutdanningen 8-13.


Dato: Torsdag 9. mars
Klokka: 14.15 – 15.45
Rom: HL U-301 

Tuula Skarstein (IBU) og Frode Skarstein (IKS) 
Hvordan kan vi bruke digitale verktøy til å se på naturen med nye øyne?

Vi forsøker komme tett på, komme lengre fra, fortette langsomme prosesser og bremse raske hendelser i naturen. Det handler om å skalere til et slikt nivå at vi kan se og forstå prosesser som ellers kan være vanskelige å få med seg: planter som vokser, solen som synker, stjerner som snurrer, kjemiske forsøk som smeller, under vann, i luften, med lupe og lykt – alt fanget i et digitalt format og presentert i lyd og bilder.


Leif Inge Tjelta (IGIS)
Kan stort fokus på studentaktive læringsformer og varierte vurderingsformer påvirke studentenes læringsutbytte og eksamensresultater?

Leif Inge Tjelta deler erfaringer fra undervisningen i treningslære 2 (10 studiepoeng), andre året i bachelorprogrammet i idrett.

 

Dato: Onsdag 26. april
Klokka: 14.15 – 15.45
Rom: HL U-301

Merete Helland, IGIS
Om entreprenørskap og innovasjon i Mat og helse

Merete Helland deler sine erfaringer omkring arbeidet med å skape engasjement for innovasjon blant studenter - slik at entreprenørskap kan gi spennende samarbeid mellom elever. Stikkord er tverrfaglig, mat, design, emballasje


Ina Therese Lindvik (Rådgiver i Ungt Entreprenørskap Rogaland)
«Hvordan gjør entreprenørskap undervisning spennende?»

Rådgiver i Ungt Entreprenørskap Rogaland, Ina Therese Lindvik, forteller som sitt arbeid med elevbedrift/entreprenørskap på Håvåsen skole. Hvordan endres elevenes motivasjon gjennom slikt arbeid? Lærer de noe annet enn fag? Kan man trekke erfaringene fra elevbedrift inn i andre fag? Hvilken gevinst gir dette lærerne? Blir elevene mer motivert?