MENY

Programmet for våren 2016

Sjekk ut det spennende programmet for våren 2016. Neste forum for studentaktive undervisningsformer blir en spesialutgave om «The Flipped Classroom» torsdag 19. mai klokka 13.00-14.00.

Neste forum for studentaktive undervisningsformer blir onsdag 24. februar klokka 14.15-15.45.

Dato: 24. februar
Klokka: 14.15-15.45
Rom: HL U-206

Marit Åbotnes, Åsmund Lillevik Gjære, Tord Paulsen (IGIS)
Om å motvirke “det skumleste”

Studentaktive arbeidsmåter i et samspill mellom:
Sosialisering og læring
- “Ute og inne”
- Teori og praksis
- Pedagogikk, matematikk og foto /digital historiefortelling.

 Erfaringer fra første studieår i grunnskolelærerutdanningen.

Mari Anne Ellingsen Gryte, Ingunn Ugelstad, Synnøve Eikeland, Kirsten Halle, Anne Karin Fotland (IBU)
Nysirkus: Erfaringer fra et samarbeidsprosjekt  mellom kunnskapsområdene KKK (kunst, kultur og kreativitet) NHB(natur, helse og bevegelse) og 8 barnehager.

Presentasjon av et praktisk/estetisk prosjekt i 1.semester av barnehagelærerutdanningen. Målet var å bidra til faglig engasjement og studentaktivitet på en profesjonsrettet måte der alle studenter i prosjektarbeidet skulle få møte små barn i samspill, utforskning og lek.


Dato: 13. april
Klokka: 14.15-15.45
Rom: HL U2016

Margrethe Jernes og Yngve Rosell (IBU):
Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen – læring og danning gjennom digital animasjon

I denne presentasjonen vil vi beskrive hvordan vi har arbeidet med utprøvinger av animasjon som praktisk og teoretisk undervisning i tilknytning til barns utvikling, lek og læring. Målsetningene med utprøvingene har vært å skape læringsaktiviteter og metodiske kunnskaper, der animasjon (som metode) ses i relasjon til barns nysgjerrighet, kreativitet og kultur. Animasjon her har tatt form som digital fortellinger. Vi undrer oss over hvilken måte bruken av animasjon har bidratt til læring og danning blant studenter og faglige tilsatte som har prøvd ut bruken av animasjon som arbeidsmåte i barnehagelærerutdanningen.

Odin Nøsen (Randaberg kommune)
Google Apps for Education - et ufattelig enkelt og kraftige digitalt responsverktøy i skolen

Odin Nøsen har de siste årene jobbet for at alle elever og ansatte i Randabergskolen skulle få Google Apps For Education (GAFE) som sin digitale plattform og at de også skulle få hver sin Chromebook.
Han har ledet flere piloter i Randabergskolen med Android-nettbrett og Windows-hybrid før Chromebook ble det endelige valget. Odin brenner for forståelige og enkle løsninger for IKT i skolen.  

I vårt forum vil han presentere 3 forskjellige digitale responsverktøy i praksis knyttet til Google Apps for Education (GAFE). Han vil si noe om GAFE som IKT-løsning i skolen, der han legger vekt på at dette er den mest moderne og fremtidsrettede informasjons- og kommunikasjonsteknologipakken som finnes for skole.

Deretter vil han vise sanntids samskriving og kommentering i Google Dokumenter, videotilbakemelding med Screencastify delt via Google Disk og til slutt Google Classroom i forhold til deling av materiale, dokumenter osv. Alt dette er verktøy i GAFE.


Dato: 19. mai
Klokka: 13.00-14.00
Rom: Ellen & Aksel Lunds hus, rom H-317.

Njål Foldnes, BI Stavanger
The Flipped Classroom: Hvordan jeg forsket på egen undervisning, og hva jeg fant - i regi av Forum for forskning og Forum for studentaktive undervisningsformer

Kvantitative og kvalitative funn fra forskning på team-basert læring i et Flipped Classroom (FC)-rammeverk presenteres. Foredragsholder er Njål Foldnes, førsteamanuensis ved BI Stavanger, som blant annet står bak matteteaterstykket «Prima og Nulle tar kaka».

Designet for det kvantitative studiet var et randomisert kontrollert eksperiment, med pre- og post-tester. Flipped Classroom hadde en sterk positiv effekt på studentenes test-resultater. Det kvalitative studiet, basert på dybde-intervjuer, identifiserte FC-elementer som ble oppfattet som særlig læringsfremmende. Samarbeidslæring mellom studenter, videoer, samt det strukturerte undervisningsopplegget ble oppfattet som svært givende. 

Foredragsholder Njål Foldnes er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen BI, og holder til daglig til ved BI Stavanger. Han har doktorgrad i matematikk fra UiO, og har gjennomført mange spennende prosjekter for å fremme både interessen for matematikk blant barn og unge, og læringsutbyttet til studentene han selv underviser.

Et eksempel på førstnevnte er teaterstykket «Prima og Nulle tar kaka», et matteteater som har blitt fremført for en rekke 5. og 6. klasser både i Rogaland og andre deler av landet. Foldnes skrev manus til stykket sammen med sin skuespillerkone Grethe Mo, og arbeidet var blant annet støttet av Abelfondet. Et eksempel på hvordan han jobber med egne studenter er det som er tema for seminaret.