MENY

Tilsette ved Institutt for barnehagelærarutdanning

Instituttleiar
Jorunn Melberg

Vitskaplege tilsette

Pedagogikk
Marit Alvestad, professor
Anita Berge, førsteamanuensis
Vigdis Eidsvåg, universitetslektor
Erik Fagerheim, universitetslektor
Kristin Fugelsnes, universitetslektor
Karin Hole, universitetslektor
Margrethe Jernes, førsteamanuensis
Eva Marianne Johansson, professor
June Junge, førsteamanuensis
Elsa Helen Kaltvedt, universitetslektor
Åse Dagmar Knaben, førsteamanuensis
Aud Torill Meland, førsteamanuensis
Lars Yngve Rosell, førsteamanuensis
Monika Anna Röthle, førstelektor
Per Einar Sæbbe, førsteamanuensis

Berit Tofteland, førsteamanuensis
Inger Benny Espedal Tungland, universitetslektor
Berit Zachrisen, førsteamanuensis/postdoktor

Norsk
Ove Bergersen, førsteamanuensis
Anne Kristine Solberg Runestad, førsteamanuensis
Katarzyna Tunkiel, universitetslektor
Ellen Tveit, universitetslektor

Matematikk
Hans Borge, førsteamanuensis
Francesca Granone, førsteamanuensis

Naturfag
Kristin Grøsvik, førsteamanuensis
, universitetslektor
Inger Sofie von Krogh, førsteamanuensis
Anne Kristin Myrseth, universitetslektor

Drama
Hallgjerd Byrkjeland, universitetslektor
Anne Karin Fotland, universitetslektor
Ine Måneby Larsen, universitetslektor

Fysisk fostring
Reidun Alstveit, universitetslektor
Synnøve Eikeland, universitetslektor
Ingunn Ugelstad, universitetslektor

Samfunnsfag
Kari Hempel, førsteamanuensis

RLE
Gunnar Magnus Eidsvåg, førsteamanuensis

Stipendiatar
Joakim Evensen Hansen
Eli Flatekval
Ingunn Sira Myhre
Liv Mette Strømme
Marianne Ree Særheim
Beate Gilje Tumyr

Administrativt tilsette
Karin Berner, studiekoordinator
Lena Forus, praksiskoordinator
Bjørg Danielsen Jølbo, praksiskoordinator
Olav Kylland, ko
ntorsjef
Inger Marie Øglænd, studiekoordinator