MENY

Innovasjonspris for russisk matematikk

Skoleelever i Sandnes scoret skyhøyt på nasjonale prøver i matematikk etter å ha lært russisk matematikk gjennom et forskningsprosjekt ved UiS. Nå har Sandnes kommune mottatt innovasjonsprisen 2015 for satsingen på russisk matematikk.

Sandnes kommune ble vinnerne av Innovasjonsprisen 2015. F.v. Katinka Greve Leiner (juryleder), Kari Bente Daae (kommunaldirektør for oppvekst og skole i Sandnes kommune), Hege Egaas Røen (skolefaglig rådgiver i Sandnes kommune) og Paul Chaffey (statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Etter å ha lært russisk matematikk gjennom et forskningsprosjekt ved Universitetet i Stavanger (UiS), scoret norske femteklassinger skyhøyt på den nasjonale kartleggingsprøven i matematikk.

For en uke siden mottok Sandnes kommune kommunesektorens innovasjonspris og en sjekk på 500 000 kroner for satsingen på russisk matematikk som metode i grunnskoleundervisningen. 

Høyere snitt
Elevene i to klasser ved Smeaheia skole i Sandnes har deltatt i et forskningsprosjekt ved UiS, hvor man studerer bruk av russiske undervisningsmetoder i matematikk i norsk skole. Elevene har lært matematikk etter en russisk metode, kalt utviklende læring, utviklet av psykologen Leonid Zankov.

Mens det nasjonale gjennomsnittet var 64 poeng, hadde Smeaheia skole et gjennomsnitt på kartleggingsprøven på 79 poeng. Hvordan få til en matematikkundervisning som stimulerer elevers og studenters evne til matematisk tenkning? Det var utgangspunktet da førsteamanuensis Natalia Blank ved UiS og lærer Gerd Inger Moe ved Smeaheia skole startet forskningsprosjektet.

– Vi ville lage en matematikkundervisning der flest mulig av elevene føler at de lykkes med faget og opplever at faget gir dem noe, har Blank forklart i en tidligere artikkel publisert på UiS sin nettside.

– Samarbeid med akademia
Smeaheia skole i Sandnes kommune la om til russisk metode i matteundervisningen for å bedre motivasjonen til elevene og øke progresjonen i læringen. 
Skolen la til rette for at en engasjert mattelærer fikk lov til å prøve ut nye undervisningsmetoder. I juryens begrunnelse ble det trukket fram at Sandnes kommune vant på grunn av kommunens mot til å satse på ildsjelene, bygge system rundt innovasjonene og ledelsens uredde tilnærming til nye ideer og løsninger.

– Med prosjektet «Russisk matematikk» på Smeaheia skole har Sandnes kommune gjort en modig satsing.  Ved å ta elevene på alvor, samarbeide med akademia, oversette eksisterende russisk læreverk og innføre nye undervisningsmetoder i matematikk, har de ved Smeaheia skole hevet mestringsnivået i matematikk hos alle elevene uten at det har krevd ekstraordinære ressurser. Etter innføringen av den nye undervisningsmetoden er 65% av elevene ved 5. klassetrinn på skolen på det høyeste mestringsnivået i matematikk på nasjonale prøver, og ingen på det laveste, står det i jurybeskrivelsen.

Oppleve mestringsfølelse
Sandnes kommune ble nominert til prisen med prosjektet «Russisk matematikk». Bakgrunnen for prosjektet, er at Gerd Inger Moe i 2009 tok kontakt med kommunaldirektør for oppvekst skole. Moe, som er lærer ved Smeaheia skole, hadde en kjepphest om at alle elever skal oppleve mestringsfølelse samtidig som innlæringen skal foregå på høyt nivå. Med støtte fra Smeaheia skole, Sandnes kommune og i samarbeid med Universitetet i Stavanger, ble prosjektet satt ut i live på Smeaheia skole i 2009.

– I Sandnes kommune har de over lengre tid satset bredt på innovasjon og nytenkning innen flere tjenesteområder. Prosjektet er et av resultatene av denne satsingen og står som et tydelig eksempel på et innovasjonsprosjekt som har gitt merverdi for både virksomhet, innbyggere og politikere. Samtidig har prosjektet kunnet vise til svært gode resultater og Sandnes kommune har inngått en langsiktig avtale med Universitetet i Stavanger om å spre det videre til andre skoler i Sandnes, står det å lese på Difi sin nettside.

Satser på innovasjon
Kommunal og moderniseringsdepartementets innovasjonspris ble delt ut fredag 12. juni av statssekretær Paul Chaffey på Arendalskonferansen. Ifølge juryens beskrivelse gikk prisen til en kommune som har oppnådd spesielt gode resultater ved å satse på innovasjon. Kommunaldirektør for oppvekst og skole i Sandnes kommune, Kari Bente Daae tok imot prisen på vegne av Sandnes kommune. I sin takketale presiserte hun at prisen like mye er UiS sin fortjeneste, og hun takket universitetet, Natalia Blank og Kjersti Melhus for et godt samarbeid. 

Målet med innovasjonsprisen er å motivere kommuner til å tenke nytt og jobbe smartere. De tre finalistene viser at det er mange ulike måter å jobbe med innovasjon på. Jeg er imponert over bredden i søknadene som er sendt inn, og håper prosjektene kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier statssekretær Paul Chaffey, til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin nettside

Spennende vinner
– Dette er en spennende og uventet vinner. Russisk matematikk har alle elementene i en god innovasjon: en ildsjel, risikovilje, mot, langsiktighet og systematisk arbeid. En absolutt verdig vinner. Gratulerer til Sandnes kommune, sier Ingelin Killengreen, direktør i Difi, skriver Difi videre. Difi er sekretariat for innovasjonsprisen og leder innovasjonssatsingen i offentlig sektor.

Forskningsprosjektet ved UiS pågår fortsatt, og Natalia Blank, Kjersti Melhus og Cato Tveit ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS jobber nå med å bistå flere andre skoler i Sandnes med å innføre undervisningsmetoden. I tillegg jobber de med et prosjekt med å oversette russiske lærebøker til norsk samt tilpasse dem til norske forhold. 

Takker Sandnes kommune
De involverte i forskningsprosjektet skal i tillegg følge opp lærerne som nå prøver ut og som har fått kurs i undervisningsmetoden samt holde kurs for nye lærere. Kjersti Melhus skal i tillegg ha et møte med Hege Egaas Roen i Sandnes kommune for å diskutere veien videre i forskningsprosjektet og hvordan det tette samarbeidet mellom UiS og Sandnes kommune skal opprettholdes.

Førsteamanuensis Natalia Blank ved UiS mener det er fortjent at Sandnes kommune nå har blitt tildelt innovasjonsprisen for 2015.

– Jeg må bare si takk til Sandnes kommune som ønsket å bli med i prosjektet og prøve ut denne undervisningsmetoden. Dette var vel fortjent, sier hun.

Se video om prosjektet «Russisk matematikk» ved å trykke på denne linken.

For mer informasjon om innvoasjonsprisen, les denne pressemeldingen.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Fredrik Danker Monsen/Difi