MENY

Lanserte rapport om skolebasert kompetanseutvikling

– Ungdomstrinn i utvikling er kommet til veis ende for UiS sin del, men vi håper at det gode arbeidet vil leve videre ute på skolene, uttalte Kåre Andreas Folkvord under lanseringen av rapporten Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap.

Bildet viser praksisfeltet sammen med ansatte ved UiS. Et utvalg av noen av de viktige bidragsyterne til rapporten var samlet på UiS i dag.

Fra 2013 til 2017 fikk alle skoler med ungdomstrinn i Norge tilbud om å delta i Utdanningsdirektoratets nasjonale satsing «Ungdomstrinn i utvikling» (UIU). Målet med prosjektet var at skolene i satsingen skulle få støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.

Det var de lokale lærerutdanningsinstitusjonene som fikk rollen som utviklingspartner overfor skolene i satsingen, og i Rogaland landet det ansvaret hos Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) ved Universitetet i Stavanger (UiS). Universitetet fikk med dette en ny rolle som utviklingspartner, og hadde i oppdrag å bidra til kompetanseheving og organisasjonsutvikling på skolene. 

Stor interesse i Rogaland

Det var stor interesse for Ungdomstrinn i utvikling blant skolene i Rogaland, og hele 91 skoler meldte seg på. Heldigvis kunne UiS samarbeide med HSH om satsningen, og skolene ble «fordelt» mellom de to institusjonene, HSH med 37 skoler i nordfylket og UiS med 59 skoler. Skolene ble videre fordelt i fire puljer over tre semestre, og på det meste var UiS inne på 37 skoler på ett og samme semester. Tema var klasseledelse, regning, lesing og skriving, og målet var en mer praktisk, variert og relevant ungdomsskole.

– Jeg husker godt høsten 2012, da vi fikk ungdomstrinnssatsningen i fanget for første gang. Det var en stor og sammensatt satsning som vi brukte mye tid å sette oss inn i og forstå. Her var mange aktører, UH, skoler, skoleiere, fylkesmann, utviklingsveiledere, mange oppgaver, ulike roller og store forventninger, Vi startet forsiktig med 8 skoler i pulje 1, lærte av det, tok grep, og etter hvert kom satsningen og samarbeidet om en bedre ungdomsskole på sporet. I dag er prosjektet ferdig, og det har vært en lang og veldig lærerik reise. Måten vi har jobbet sammen med skolene i UIU har bidratt til at UH og praksisfeltet er blitt bedre kjent med hverandre, og vi er nå mer rustet for nye utviklingsoppgaver sammen med skolene, fortalte Elin Thuen, instituttleder ved IGIS. 

Instituttlederen er en av mange som har bidratt til rapporten om arbeidet som ble lanser i dag og som har fått navnet «Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap».

– Håper det har satt spor

Over 30 personer møtte opp til lanseringen av rapporten, deriblant skoleeiere, lærere og universitetsansatte som var til stede for å dele refleksjoner og tanker rundt arbeidet, samt for å skaffe seg et eksemplar eller to av rapporten som de kunne ta med «hjem» til sine skoler og dele med kolleger.

– Jeg synes det er utrolig kjekt at dere har jobbet sammen om å lage denne rapporten. Nå har vi et skriftlig spor av dette arbeidet. Det er også takket være denne satsningen at vi har fått en måte å jobbe sammen på som vi kan videreføre i nye prosjekter og nye arbeider. Vi håper at dette arbeidet har satt sine spor ute hos lærerne, og etter hvert ute i klasserommene hos elevene, uttalte Thuen under lanseringen. 

I løpet av de fire siste årene har UiS samarbeidet med 59 skoler, og 14 personer ved Universitets- og høgskolesektoren regionalt har vært involvert i arbeidet. 

– Vi har lært veldig mye av dette arbeidet, og vi har fått en unik kompetanse i å jobbe såpass tett på skolene. Det har vært et privelegium å få lov til å være tett på – både det som har gått bra, og det som har vært mer problematisk. At vi har fått lov til å dele denne reisen med skolene, har vært utrolig viktig for oss, sa Thuen. 

– Vil leve videre

Kåre Andreas Folkvord ved IGIS har sammen med Grete Dalhaug Berge og Hallvor Lyngstad vært redaktør for rapporten. Han mente at en milepæl var nådd. 

– Nå er ungdomstrinn i utvikling kommet til veis ende for vår del, men vi håper det gode arbeidet som er gjennomført kommer til å leve videre og fortsette å utvikle seg ute på skolene. Det er også en milepæl at vi har fått til noe så viktig sammen gjennom dette prosjektet, og det er også hovedessensen i Ungdomstrinn i utvikling, og kanskje også essensen av det vi vet kommer i tiden framover, uttalte han.

I rapporten ble et representativt utvalg fra skolene invitert inn til å skrive om sine erfaringer. Dette var skoler fra ulike steder i fylket og fra alle de ulike fokusområdene: skriving, regning og klasseledelse.

– Utgangspunktet vårt med denne rapporten, var at historien til Ungdomstrinn i utvikling (UiU) ikke bare skulle sees fra et universitets- og høgskoleperspektiv, men at vi måtte sørge for at andre aktører i satsingen også skulle bli hørt, sa han videre. 

– Legg bort boka

Under lanseringen i dag var også noen av artikkelforfatterne invitert til å snakke om sine erfaringer. Camilla G. Hagevold og Eva Madeleine Buer fra Undheim skole fortalte at relasjoner var kjernen i deres arbeid, og elev-intervju som metode ble benyttet. Utvalgte elever fra 1. til 10. trinn fikk følgende spørsmål som de skulle besvare:

1) Hvordan kan læreren lage spennende og lærerike timer?
2) Hva ønsker du at de voksne på skolen skal gjøre mer av for at alle skal ha det bra?
3) Tenk på en lærer du liker godt. Hvorfor liker du denne læreren?
4) Hvordan vet du at en lærer liker deg?

– Vi fikk mange ulike svar og alt fra «høytlesing er gøy» til «legg bort boka», men vi lærte viktigheten av å møte elever med smil og humor. Hele personalet fikk noe å tenke på da de hørte hva elevene hadde å si, sa Buer.

Dekan Elaine Munthe avrundet dagen med å snakke om veien videre, og hva som skjer framover.

– Samarbeidet om Ungdomstrinn i utvikling med alle erfaringene og prosessene som alle aktørene har vært gjennom, er svært viktig for det videre samarbeidet vårt om skolebasert kompetanseutvikling. Denne rapporten som nå lanseres, inneholder viktige erfaringer og gir oss gode spor å gå videre på, sa hun.


Tekst og foto: Maria Gilje Strand