MENY

Lærer av de beste trenerne

Denne uken har studentene på bachelorstudiet i idrett besøk av kjente norske trenere for å lære om coaching, ulike trenerroller og hva som skal til for å lykkes.

Thorir Hergeirsson snakket om å være en mann som trener kvinner. Thorir Hergeirsson snakket om å være en mann som trener kvinner.

– Jeg pleier å si at jeg ikke bare er en trener, men også en coach og en leder, og en av mine viktigste oppgaver er å sørge for kunnskapsutvikling. Hos meg selv, støtteapparatet og hos hver enkelt spiller.

Det innledet Thorir Hergeirsson, som er trener for det Norske kvinnelandslaget i håndball, med da han tirsdag holdt en inspirerende og lærerik forelesning for andreårsstudentene på bachelorstudiet i idrett. 

Lærer om trenerroller
Denne uken har idrettsstudentene besøk av kjente norske trenere i forbindelse med faget «treningsledelse». Målet med forlesningene er ifølge universitetslektor Jannicke Stålstrøm at studentene skal lære mer om teamrelasjoner, ideologier og ulike trenerroller. Av Thorir Hergeirsson lærte de om hvordan det er å være trener for et lag, hva som er viktige oppgaver og hva som kreves og forventes av en slik rolle.

– Vi håper disse forelesningene kan motivere studentene og at de samtidig lærer at det finnes mer enn èn type trenerrolle, forklarer Stålstrøm.

Det var nettopp disse ulike trenerrollene som var temaet i Hergeirssons forelesning, og han snakket om sin opplevelse med å vokse opp med en kultur og en type trenerrolle for så å bli skolert til å tenke på helheten og mulighetsorientering innen landslagets suksessfylte trenerfilosofi.

En positiv perfeksjonist
Det finnes mange perfeksjonister som driver med idrett på høyt nivå. Hergeirsson snakket om hvordan perfeksjonistiske trekk kan være positivt og negativt, og hvordan han klarte å bli en «positiv perfeksjonist».

– Positive perfeksjonister drives av et ønske om suksess, som er en sterkere drivkraft enn redselen for å gjøre feil som de negative perfeksjonistene frykter. I stedet for å tenke at å gjøre feil er en katastrofe, må det jobbes med å sette ting i perspektiv.

For han har det i mesterskapssammenheng vært viktig å dra laget bort fra det negative til det positive og gå fra fokus og feil til utvikling og motivasjon. Han fortalte videre at landslagsspillerne i ulike mesterskap blir forpliktet til hver sine ulike oppgaver som de skal jobbe med i forkant av kampene. 

Fokus på mentalitet
– Vi setter oss også en rekke mål før et mesterskap. Det overordnede mål er å kjempe i toppen, men så har vi også mål for resultat, arbeidsmål, lagmessige utviklingsmål, individuelle utviklingsmål og kampmål.

På spørsmål fra publikum om hvordan han kan forklare suksessen Norge har hatt på kvinnesiden i håndball siden gjennombruddet i VM i 1986, svarte han følgende:

– Det norske landslaget har hatt fokus på mentalitet, kanskje mer enn andre lag. De norske damene har også vært best trent lenge, og vært rå i de fasene som handler om løp og trenerne har benyttet seg av en større del av mannskapet enn andre lag som gjerne har fokusert på å bruke de beste spillerne hver kamp. I tillegg har vi hatt god hjelp fra Olympiatoppen og hatt en trenerfilosofi som har gavnet laget.

Hergeirsson snakket også om blindsonen menn som trener kvinner kan oppleve, og om hvordan han har løst slike situasjonener ved å etablere et system og en kultur som gjør det enklere å fange opp signaler, blikk og kommentarer som kan oppstå der han ikke har tilgang, som i for eksempel garderoben etter kamp.

Far som trener
Onsdag denne uken kommer Gjert Ingebrigsten på besøk på UiS, og skal snakke om utfordringer, fordeler og dilemmaer med å ha en far i trenerrollen. Gjert er far og trener til Henrik Ingebrigsten, som er Norges beste friidrettsutøver og har tatt gull og sølv i EM på 1500 meter.

– Thorir og Gjert sitter på mye kunnskap om det å være trener som de kan lære bort til studentene. Forhåpentligvis kan studentene ta med seg noe av dette inn i sine fremtidige yrker og i arbeidet med andre mennesker enten om de velger å gå videre med treningsledelse, eller ikke. De vil i disse forelesningene lære mer om coaching, individuelle vurderinger, norske idrettssystemer, kjønn og identitet og trenerroller, og forhåpentligvis vil de gjennom dette faget tilegne seg kunnskap som de kan ta med seg videre, sier Stålstrøm.