MENY

Lærere svært fornøyd med videreutdanning ved UiS

Universitetet i Stavanger skårer høyt blant lærere som tar videreutdanning gjennom ordningen «Kompetanse for kvalitet».

I en spørreundersøkelse gjort blant lærere som tar videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet, blir deltakerne spurt hvordan de har opplevd studiet de har fulgt, hvordan tilretteleggingen har vært og hvilke endringer studiet har ført til i deres arbeid.

Totalt er 14 studiesteder undersøkt, og snittet på opplevd kvalitet er 3,41. Universitetet i Stavanger (UiS) skårer 3,73. Det er like bak Høgskolen i Østfold (3,74) som topper listen.

Dekan for Det humanistiske fakultet, Elaine Munthe, mener brukerundersøkelsen viser at det legges ned et godt stykke arbeid ved fakultetet.
- Resultatene i brukerundersøkelsen viser at de ansatte på fakultetet gjør en strålende jobb, sier hun.

Nærhet til praksisfeltet
UiS samarbeider med mange skoler og barnehager i regionen. Munthe mener nøkkelen til suksess er denne nærheten til praksisfeltet.
- De ansatte har mye erfaring fra både skole- og barnehagefeltet. I tillegg har vi ansatte som har god erfaring fra forskning på disse områdene. Når de er tett på barnehager og skoler, klarer de å gjøre undervisningen relevant, sier hun.

1. februar åpnes det for søking til neste runde med kurs innen Kompetanse for kvalitet. Søknadsfristen er 15.mars. Munthe er opptatt av stadig videreutvikling av tilbudet, og understreker at fagfolk hele tiden er opptatt av det som rører seg i skole og barnehage.

- De er åpne for å lære mer, og vi er opptatt av praksis-nær forskning i samarbeid med de som jobber i skoler og barnehager. Slik kan vi bli enda bedre og samarbeide for å utvikle enda mer kompetanse, sier hun.

Nye tilbud i matematikk
Fra og med høsten 2014 tilbyr UiS to nye matematikkurs. Det er matematikk1 (1.-7 trinn) og matematikk2 (5.- 10. trinn). Totalt tilbyr UiS fem ulike kurs gjennom «Kompetanse for kvalitet». Les mer kursene her

Programmet gir lærere mulighet til å bli fritatt fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver for å følge undervisning. Tilbudet gjelder for alle lærere i offentlige og private skoler, både i grunnskolen og i videregående opplæring, og lærere som underviser voksne.

Søknadsperioden går fra 1. februar til 15. mars. I denne perioden må alle lærere som ønsker seg et videre utdanningstilbud innenfor denne ordningen søke på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet.

Lærer i klasserom

Videreutdanningen ved UiS scorer høyt hos lærere. (Illustrasjonsfoto)