MENY

Ny fakultetsdirektør på plass

Hele hennes profesjonelle karriere har vært dedikert til arbeid i UH-sektoren. Nå gleder Karoline Holmboe Høibo seg til å komme skikkelig i gang med arbeidet som ny direktør ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Holmboe Høibo har jobbet i Universitets- og høyskolesektoren i hele sin profesjonelle karriere. Faktisk begynte hun som studentassistent ved Universitetet i Bergen (UiB) sitt informasjonstorg for utreisende studenter. Veien gikk fort videre til en full stilling ved internasjonalt kontor i Utdanningsavdelingen ved UiB, etter endte studier i 2004.

Året etter flyttet hun til Stavanger for å jobbe med internasjonalisering i Utdanningsavdelingen ved UiS, og i 2011 gikk hun over i en stilling knyttet til ekstern finansiering av forskning med særlig fokus på NFR. To år senere, i 2013, fikk hun jobben som kontorsjef ved Lesesenteret, der hun har jobbet helt frem til hun gikk over i stillingen som ny fakultetsdirektør i september 2017. Holmboe Høibo overtar funksjonen som direktør ved fakultetet etter Ingunn Folgerø.

Vil fokusere på tettere samarbeid

Den nye fakultetsdirektøren har hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen samt mellomfag i religionsvitenskap i fagkretsen. Foruten å følge opp store krevende prosesser som OU-prosessen, nybygg på Hulda Garborgs hus og ny fakultetsstrategi, vil også Holmboe Høibo vie en del av sin tid til å få til et enda tettere samarbeid mellom administrasjonen og de vitenskapelig ansatte på fakultetet.

– Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er inne i en spennende utvikling, med store endringer i flere av utdanningene våre, stort fokus på brukerorientering og praksisnærhet i forsknings- og utviklingsprosjekt, og høye mål for forskningen. Universitetet skal ha et særlig fokus på samfunnsutvikling, internasjonalisering og digitalisering. For å nå disse ambisiøse målene, mener jeg vi trenger et tett samarbeid mellom høyt kompetente mennesker både på administrativ og vitenskapelig side som sammen jobber for og med forskning, utdanning og formidling, sier hun.


Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Elisabeth Tønnessen

Bildet viser den nye fakultetsdirektøren Karoline Holmboe Høibo ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Karoline Holmboe Høibo er ny direktør ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.