MENY

Nytt EØS-prosjekt ved IGIS

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (Igis) er med i et prosjekt for likestilling i tidligere Jugoslavia. Igis er med det samarbeidspartner i to prosjekt støttet av EØS/EU.

Prosjeketet “Equality of national communities of the former Yugoslavia and their members in the Slovenian Istria” er koordinert av PiNA - Association of culture and education i Slovenia, og Igis ved Universitetet i Stavanger (UiS) er samarbeidspartner.

Stimulere til likestilling
Målet med prosjektet er å stimulere til likestilling mellom minoritetsgrupper som er konstitusjonelt og juridisk ikke-anerkjente i tidligere Jugoslavia, samt deres medlemmer i den multi-etniske regionen i slovenske Istria. Dette gjøres gjennom arbeid med selvstendighet og bevisstgjøring, og ved å fremme tverrkulturell forståelse og dialog.

Det planlegges flere aktiviteter, som påvirkningsarbeid for minoritetsrettigheter, publisering av den første journalen om de nevnte minoritetene i området, en konferanse om minoritetsrettigheter, minoriteters status og deres plassering i de slovenske samfunn.

Det skal organiseres Forum teater-arbeidsseminarer og forestillinger som metode og verktøy for selvstendighet, utforske identiteter, oppmuntre interkulturell kommunikasjon og motstridende diskriminering.

Startet med forskningsartikkel
Førstelektor ved Institutt for grunnskolelærerutdanningene, idrett og spesialpedagogikk Anna S. Songe-Møller er kontaktperson for prosjektet ved UiS.

PiNA - Association of culture and education tok kontakt med Songe-Møller ut fra forskningsartikkelen: Empowerment of Citizens in a Multicultural Society som Songe- Møller og Karin B. Bjerkestrand (HiOA) har skrevet sammen.

Artikkelen bygger på et samarbeidsprosjekt: «Å være medborger i et flerkulturelt samfunn» mellom UiS og HiOA, et prosjekt som har sitt utspring fra UiS og Songe-Møller & Bjerkestrand sin deltakelse i et EU-prosjekt/Minerva-prosjekt med tittelen: «You can Act. You`ll see the Change». 

- Vi synes det er en stor ære å bli kontaktet og at vår arbeidsmetode: Solidaritetsforumteater som bygger på Forumteater og De undertryktes teater av Augusto Boal, ønskes brukt i et konfliktområde i Slovenia, oppleves meget utfordrende og interessant, sier Songe-Møller.

- Vår deltakelse i EØS-prosjektet vil inngå i et nytt forskningsprosjekt for oss og inngå som en del av et stort innovativt nasjonalt forskningsnettverk med 40 forskere fra alle landets høgskoler og universitet i Norge med oppstart 2014 hvor målet er gjennom drama/teaterfaget å utdanne kompetente demokratiske borgere, sier hun.

Les mer om prosjektet her (lenke til engelske sider).

Å gjøre naturfag spennende
Instituttet er også med i TTTNet (Teamwork, Training and Technology Network) som er et multilateralt prosjekt som skal etablere regionale og internasjonale arenaer for formidling av god praksis i prosjektbasert læring i naturfag. Prosjektet blir ledet av Centre for Creative Training Association (ccta) I Bulgaria.

Målet er å gjøre naturfag spennende gjennom å løfte fram god praksis, identifisere innovasjoner og arbeide aktivt for at disse funnene viser igjen i utdanningspolitikken. Målet er å gjøre naturfag mer attraktivt og appellerende for unge elever. Prosjektet tilstreber å bygge på erfaringer fra lærer-innovatører, resultater fra internasjonale prosjekter og tiltak som rettet mot å løfte naturfag.

Universitetslektor Inge Christ ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (Igis) ved UiS er kontaktperson for Universitetet i Stavanger. Nettverket lokalt er mellom UiS, Oljemuseet og praksisskoler i regionen.

- Vi vil hjelpe skolene med å gjennomføre mer utfordrende naturfag undervisning, de vil få tilgang til en database med gode undervisningsforslag. Vi vil hjelpe til med gjennomføring, både i form av innhold og metodikk, sier Christ.

Les mer om prosjektet her (lenke til engelske sider).

Nettverket består av universiteter, utdannings- og opplæringsinstitusjoner, skoler og private virksomheter. Universitetet i Stavanger er en av elleve partnere. Prosjektet er støttet av EU-kommisjonen.