MENY

Opprykk til professor

Reidar Mosvold (41) ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har blitt tildelt personlig opprykk til professor i matematikkdidaktikk.

Reidar Mosvold forsvarte doktorgraden i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Bergen i 2006, etter å ha vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved Telemarksforsking på Notodden. I januar 2006 ble Mosvold ansatt ved daværende Institutt for førskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Involvert i flere prosjekter

Ved siden av undervisningen ved førskolelærerutdanningen, var han sterkt involvert i masterprogrammet i matematikkdidaktikk helt siden oppstarten. I august 2013 byttet han institutt og begynte som førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS).

Mosvold var med å utvikle fagmiljøets forskningsprosjekt knyttet til læreres undervisningskunnskap i matematikk, og han var i flere år leder for dette prosjektet. Han var også sterkt involvert i det NFR-finansierte TasS-prosjektet («Teachers as Students»). For tiden er Mosvold involvert både i NORHED-prosjektet «Improving quality and capacity of mathematics teacher education in Malawi» – under ledelse av professor Arne Jakobsen (IGIS) – og i MAM-prosjektet (Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning) ved Matematikksenteret i Trondheim.

Gjesteredaktør i ulike tidsskrifter

Siden han fullførte doktorgraden har Mosvold produsert en lang rekke fagfellevurderte publikasjoner – både i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, og i nasjonale og internasjonale antologier.

Han har flere ganger vært gjesteredaktør for spesialnummer i internasjonale tidsskrifter, og han har siden 2010 vært medlem i redaksjonsgruppen i det internasjonale tidsskriftet The Mathematics Enthusiast.

Bildet viser professor Reidar Mosvold.

Reidar Mosvold har blitt tildelt personlig opprykk til professor i matematikkdidaktikk. Foto: Asbjørn Jensen/UiS