MENY

Samlet 800 på internasjonal utdanningskonferanse

Med barnekor og sang fra scenen ble den internasjonale utdanningskonferansen ICSEI åpnet i Stavanger Forum 9. januar. Flyktninghjelpens Jan Egeland og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var i åpningstalene opptatt av ansvar og muligheter som ligger i utdanning.

Jan Egleand holdt hovedtalen ved åpningen av ICSEI 2019 Jan Egleand holdt hovedtalen ved åpningen av ICSEI 2019 (foto: Oliver Neeb)

Stavanger er vertskapsby for den internasjonale utdanningskonferansen ICSEI, som startet denne uken. Fra tirsdag møtte internasjonale utdanningsforskere som ville dra på barnehage- og skolebesøk i distriktet. Onsdag åpnet selve konferansen med over 800 deltakere fra 45 land. Det er ny deltakerrekord. 

Her finner du fakta om ICSEI-konferansen.

Temaet for årets konferanse er «Bringing Together – Creating innovative educational policies and practices for diversity, equity and sustainability».

– Med dette vil vi sette søkelys på utfordringer som samfunnet står overfor og som lærere i barnehage og skole jobber med hver eneste dag, sier Elaine Munthe, dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora på Universitetet i Stavanger.

–  Vi må ha barnehager og skoler hvor alle opplever at de er likeverdige og har like muligheter, og det er viktig at forskere, praktikere og politikere fra hele verden deler erfaringer med slike problemstillinger og finner fram til mulige løsninger i fellesskap.

Målet, forteller hun, er å påvirke kvaliteten på utdanning fra barnehage til videregående skole samt i lærerutdanninger.

ICSEI har blitt arrangert i over 30 år og er en konferanse med høy internasjonal status. Hvert år setter toneangivende internasjonale utdanningsforskere agendaen for konferansen.

Bruk teknologi til å gi utdanning til de som ellers ikke hadde fått det

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen var invitert til å løfte problemstillingen for konferansen opp på et globalt nivå. Egeland hadde i sitt foredrag fokus på utdanningsmuligheter for mennesker i nød og spurte forsamlingen «Hva kan vi gjøre?».

– Innover og invester, svarte Egeland. Hans innlegg med erfaringer fra flere års arbeid i land i nød der livsgrunnlaget for mange mennesker er utfordret eller ødelagt, ga mange sterke inntrykk.

– I land med mennesker i stor nød, gi ikke bare psykososial støtte, men støtt også alternative måter å utdanne på, var Egelands oppfordring. Vi må ta i bruk i teknologi på andre måter, da trenger ikke læreren sitte i samme landsby, mens elevene kan få kvalifisert undervisning fra gode lærere som sitter andre steder. Mulighetene ligger der, vi må ta dem i bruk.  

Den gode læreren

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø fremhevet i sin tale hva en god skole er.

 – En god skole starter med en god lærer, sa hun, og poengterte at det første året med læring er av stor betydning. I tillegg hyllet hun mulighetene ICSEI-konferansen gir.

– Konferansen gir anledning til å dele ulike perspektiver på utdanning på tvers av grenser, sa Nybø.

Statsråden fikk også anledning til å hilse på Maggie MacDonnell, som i 2017 vant prisen som «verdens beste lærer».

– MacDonnell har vært flink til å se elevene som hele mennesker, og utnytter den muligheten hun, og alle lærere har, til å gjøre en forskjell i livene til den enkelte elev.

Tekst: Kjetil Helland