MENY

Sang og fersk forskning samlet utdanningssektoren

Over 200 ansatte fra barnehager, skoler og andre utdanningsaktører i fylket deltok i dag på Utdanningskonferansen for å få et innblikk i all den spennende forskningen som foregår på feltet.

 • Det er fjerde år på rad at Utdanningskonferansen blir arrangert ved UiS. I år ble stemningen løftet til taket med allsang.
  Det er fjerde år på rad at Utdanningskonferansen blir arrangert ved UiS. I år ble stemningen løftet til taket med allsang.
 • Kirsten Halle ved Institutt for barnehagelærerutdanning fyrte opp med allsang under Utdanningskonferansen.
  Kirsten Halle ved Institutt for barnehagelærerutdanning fyrte opp med allsang under Utdanningskonferansen.
 • Margrethe Hjardeng er til daglig rektor på Madlamark skole. Hun var hyret inn for anledningen for å kickstarte Utdanningskonferansen med allsang.
  Margrethe Hjardeng er til daglig rektor på Madlamark skole. Hun var hyret inn for anledningen for å kickstarte Utdanningskonferansen med allsang.
 • Hans Erik Bugge kunne fortelle om hvordan de som lærere kan hjelpe elevene til å bli gode i språkfag.
  Hans Erik Bugge kunne fortelle om hvordan de som lærere kan hjelpe elevene til å bli gode i språkfag.

Fakultet for Utdanningsvitenskap og humaniora's utdanningskonferanse ble arrangert onsdag 7. februar. I år var det fjerde år på rad at konferansen ble arrangert, og det var også rekord i antall påmeldte.

Over 200 ansatte i barnehager, skoler og andre utdanningsaktører i fylket hadde meldt seg på konferansen for å få et innblikk i all den aktuelle og spennende utdanningsforskningen som foregår ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Fyrte opp med sang

Utdanningskonferansen 2018 fikk en real kickstart med søstrene Kirsten Halle og Margrethe Hjardengs sangnummer. De har begge en fot innen utdanningssektoren – Kirsten jobber som førstelektor ved universitetets institutt for barnehagelærerutdanning og Margrethe er rektor på Madlamark skole. De fyrte opp med allsang til publikums store glede. 

Det var dekan Elaine Munthe ved Fakultet for Utdanningsvitenskap og humaniora som hadde fått æren i å lede konferansens første sesjon. Hun synes det var utrolig kjekt å se at så mange hadde tatt turen til Ullandhaug og UiS for å delta på konferansen. 

 – Det skjer utrolig mye spennende ting her hos oss for tiden. Tidligere i år ble det kjent at UiS med samarbeidspartnere har blitt tildelt midler til å starte Filiorum, et helt nytt senter for barnehageforskning som starter opp til høsten. I tillegg skal vi arrangere flere store konferanser i tiden fremover, blant annet den internasjonale utdanningskonferansen ICSEI i januar 2019, sa Munthe. 

Hvordan hjelpe elevene i språkfag?

Konferansens målgruppe er lærere i barnehage og skole, barnehage- og skoleledere og andre utdanningsaktører samt ansatte ved UiS, og formålet med konferansen er å skape en arena for innsikt og diskusjon om ny forskning innen utdanningsfeltet.

Hans Erik Bugge ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk var en av de som kunne presentere rykende ferske forskningsfunn. Han disputerte for sin doktorgrad i lesevitenskap i fjor, og holdt innlegget «Metakognisjon, læreren og fremmedspråksundervisning». Han kunne han blant annet fortelle publikum om hvordan de som lærere kan hjelpe elevene til å bli gode i språkfag. 

Gjennom ett skoleår har han studert tre klasser på videregående skole som tar tysk, fransk og spansk som fulgte et undervisningsopplegg Bugge har laget for utvikling av selvinnsikt i språklæring.

Les artikkelen: Slik kan læreren hjelpe elevene til å bli gode i språkfag

– Skolen har en viktig rolle

En annen stipendiat som disputerte for sin doktorgrad i lesevitenskap i året som gikk, var Arne Olav Nygard. Han har undersøkt hvordan elever sammen med læreren deres har brukt blogger som et literacy-verktøy i alle aktivitetene i et fag i løpet av et helt skoleår. 

Avhandlingen bestod av tre artikler som alle undersøker ulike aspekt av klassebloggingen, fra observasjoner av klasseromsaktivitetene og elevenes egne tanker og erfaringer med bloggene til diskursive og språklige trekk ved bloggtekstene. 

Les også: Disputas om blogging i undervisninga

– Min avhandling viser blant annet at skolen har en viktig rolle i undervisningen av digital literacy, uttalte Nygard. 
 

Tekst og foto: Maria Gilje Strand