MENY

Skal gjøre realfag attraktivt for elever

Forrige uke var flere delegater fra det 3-årige Comenius-prosjektet TTTNet samlet på UiS. Målet var å diskutere hvordan man kan gjøre realfag mer levende for elever i skolen.

Elever fra Gosen skole sammen med lærer Henrikke Knudsen. Elever fra Gosen skole sammen med lærer Henrikke Knudsen.

Partnere fra Bulgaria, Romania, Tyrkia, Hellas, Italia, Spania og Norge var 7. og 8. mai samlet i Stavanger og på Universitetet i Stavanger (UiS) for å diskutere fremgangen i prosjektet.

Undervisning i realfag
Partnerskapsmøtet i TTTNet var fordelt på to dager, der hele dagen torsdag 7. mai ble holdt på UiS og påfølgende dag ble tilbragt på Norsk oljemuseum i Stavanger.

TTTNet står for Teamwork, Training and Technology Network, og er et 3-årig multilateralt Comenius-nettverk som handler om STEM teaching (Science, Technology, Engeneering, Mathematics). Prosjektet er en fortsettelse av KeyTTT, et 3-årig prosjekt som gikk fra 2010-2013, som omhandlet nøkkelkompetanser i STEM teaching. Begge prosjektene er en del av Life Long learning i EU-programmet. Les mer om TTNet her.

– UiS ble invitert inn som en ønsket partner i begge disse prosjektene, forteller Universitetslektor Inge Christ ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, som er UiS sin leder av prosjektet.

Gode undervisningseksempler
TTTNet nettverket skal etablere regionale og internasjonale arenaer for formidling av god praksis i prosjektbasert læring innen realfag. Det er Centre for Creative Training Association (CCTA) i Bulgaria som leder prosjektet.

TTTNet ble startet i 2014, og det første året ble det diskutert beste praksis, det vil si gode undervisningseksempler innen teknologi og naturfag. Dette året handlet det om metodikk og hvordan man kan undervise i dette og til neste år vil partnerskapet diskutere innovasjon og hvordan man kan undervise i dette i fremtiden.

Skal gjøre realfag gøy
Nettverket tar sikte på å finne de gode eksemplene som kan fremme innovasjon i utdanningen. Resultatene vil bli formidlet i konferanser og seminarer for å bidra til
å gjøre realfag mer attraktivt og tiltalende for unge elever. 

Også Russland er med i nettverket som observatør og følger med for å lære, få innblikk i hva og hvordan nettverket jobber. En ekstern, uavhengig evaluator bidrar i tillegg med innspill og konstruktiv kritikk. 

Under partnerskapsmøtet på UiS forrige uke ble det diskutert status i prosjektet og hva de ulike landene har gjort hittil. Det ble også planlagt fremtidige aktiviteter og deltagerne fikk planlagt den internasjonale konferansen som skal holdes i Madrid i november i regi av nettverket samtidig som det fjerde prosjektmøtet skal holdes.

Drar på utflukter
Eksempler på gode undervisningseksempler som kan bidra til å gjøre realfag mer attraktivt for elever i skolen, kan være å gjøre ulike eksperimenter på skolen eller reise på utflukter til vitenskapsmuseer og lignende. I Stavanger-området kan skoleelever få utforske vitenskapen på Vitenfabrikken i Sandnes eller Norsk Oljemuseum i Stavanger.

På oljemuseet er det stadig skoleklasser innom, og spesielt Newton Energi-rommet pleier å være populært. Henrikke Knudsen. som er lærer for 9. klasse på Gosen skole, synes det er viktig å utforske –  også utenfor klasserommet.

– Oljemuseet er flinke til å legge til rette for inspirerende aktiviteter som gir elevene gode opplevelser med realfag. Her får de løse utrolig spennende oppgaver knyttet til produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikkefornybare energikilder og dannelser av fossilt brensel, sier hun.
 

Tekst og foto: Maria Gilje Torheim

Noen av deltagerne under forrige ukes partnerskapsmøte i TTTNet med Inge Christ i forgrunnen.

Noen av deltagerne under forrige ukes partnerskapsmøte i TTTNet med Inge Christ i forgrunnen.