MENY

Studietilbod

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk har studietilbud på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, samt årsstudier og videre- og etterutdanning.

Lærer og elev i klasserom.

En god lærer gjør at elever klarer å tilegne seg nødvendig lærdom. En virkelig god lærer skaper også iver etter å lære mer. Begge delar er grunnleggende i et kunnskapssamfunn. Dette er viktige rettesnorer for de ansatte ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk uansett hvilket studieprogram de underviser på..

Instituttet har ansvar for femårig grunnskolelærerutdanning (obligatorisk master fra 2017), toårig master i utdanningsvitenskap med fagprofilene norskdidaktikk, matematikkdidaktikk, idrett/kroppsøving, spesialpedagogikk og pedagogikk. Vi har bachelorprogram i idrett og ERASMUS MUNDUS Master in Migration and Intercultural relations. Vi tilbyr årsstudium i kunst og håndverk, drama og idrett/kroppsøving. Vi er ett stort og sammensatt institutt.

Grunnskolelærerutdanning: Søkere til grunnskolelærerutdanning må velge om de vil utdanne seg for å arbeide i 1.-7. trinn eller 5-10. trinn i grunnskolen. Ønsker du å gå på 5. - 10. trinn ved UiS, må du også velge om du skal ha 60 sp norsk eller matematikk som første undervisningsfag.

Vi legger vekt på at undervisningen skal være forskningsbasert, variert og praksisnær. Vi samarbeider tett med en rekke skoler i regionen for å gi studentene god praksis.Studenter i grunnskolelærerutdanningene kan velge blant de fleste av undervisningsfagene i skolen i de valgfrie delene av utdanningene. Som masterfag i de nye femårige grunnskolelærerutdanningene kan de velge norsk, matematikk, kroppsøving, engelsk, samfunnsfag eller de skolerelevante fagene spesialpedagogikk eller pedagogikk.

For de studentene som startet sin utdanning i 2016 eller tidligere, så kan de etter det tredje året søke seg over til det toårig masterprogrammet i utdanningsvitenskap. De blir da kvalifiserte grunnskolelærere med master, noe som kvalifiserer til tilsetting som lektor i grunnskolen.

Årsenhet og bachelor i kroppsøving/idrett: Vi har en stor faggruppe som tilbyr både årsenhet og bachelor i idrett. Tilbudene er populære, og hvert år får vi mange søkere.. Kan det være det gode og varierte læringsmiljøet som frister?

Mastergrader: I tillegg til ny femårig master i grunnskolelærerutdanning, har vi masterprogram i spesialpedagogikk.
Her kan studentene spesialisere seg i inkluderende pedagogikk, lesevansker eller sosiale og emosjonelle vansker. 
Programmet er samlingsbasert og tilbys både på heltid (2 år) og deltid (4 år), dette for at studenter skal kunne kombinere jobb og utdanning.

Masterprogram i idrettsvitenskap 
Dette studiet skal gi studenten økt teoretisk og forskningsbasert kunnskap innenfor arbeidsområdet idrett og fysisk aktivitet.Hovedfokus er rettet mot sentrale faktorer knyttet til læring av og prestasjonsutvikling i idrettslige aktiviteter. Programmet er samlingsbasert, slik at det er mulig å kombinere jobb og utdanning.


Etter- og videreutdanning: Vi tilbyr også etter- og videreutdanning for lærere gjennom ordningen Kompetanse for kvalitet. Vi har også et godt utviklet tilbud om videreutdanning i veiledning for nyutdanna lærere.