MENY

Ventelister på flere av lærerutdanningene

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora opplever rekordstor søking til lærerutdanningene, og har lange ventelister på flere av studiene. – Dette er supert, sier dekan Elaine Munthe.

Bildet viser en lærerstudent i praksis ved Universitetet i Stavanger. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora opplever rekordstor søking til lærerutdanningene.

I år opplever Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora rekordstor søking til lærerutdanningene, og det er mange kvalifiserte studenter som står på venteliste for å komme inn. På barnehagelærerutdanningen står fremdeles 93 personer i ordinærkvote på venteliste på heltidsstudiet, og 17 på venteliste i førstegangsvitnemålskvoten, i tillegg står 37 personer står på venteliste på deltidsstudiet.

– Søkertallene er svært gledelig nytt for oss. Høyere antall søkere har ført til at det er vanskeligere å komme inn på barnehagelærerutdanningen og det har ført til at karaktersnittet har økt med hele 4,5 poeng, sier instituttleder Rudy Garred ved institutt for barnehagelærerutdanning ved UiS.

Lange ventelister

Det er også venteliste på grunnskolelærer 5.-10. trinn, matematikk, der 16 personer står på venteliste i ordinær kvote og 12 står på venteliste i førstegangsvitnemålskvoten. Også på lektorutdanningene er det søkere som står på ventelister. Lektor i realfag er det 8 personer i førstegangsvitnemålskvoten og 8 i ordinær kvote, mens det på lektorutdanningen for 8-13 trinn er 11 i ordinærkvote og 10 i førstegangsvitnemålskvoten. 

 Det er utrolig kjekt at det er mange som søker seg inn på lærerutdanningene ved UiS. Når det gjelder de nye fem-årige grunnskolelærerstudiene, har vi også hatt god søking i år. Det er spesielt gledelig at vi fyller alle plassene på grunnskolelærer 1-7, siden dette har vist seg å være vanskelig mange andre steder i landet, sier dekan Elaine Munthe.

På grunnskolelærerutdanningene var det lengre ventelister etter hovedopptaket, men flere som hadde et betinga opptak på lærerutdanningene, bestod ikke forkurset i matematikk og var derfor ikke kvalifisert for opptak.

 

Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Morten Berentsen