MENY

Årets Fritt Ord-stipend til UiS-masterstudent

Morten Aanestad har fått Fritt Ord-stipendet for 2015 for sin masteroppgave i historiedidaktikk; «Andre verdenskrig på museum. En analyse av fire norske museers krigshistoriske utstillinger».

Tyske soldater i Oslo 9. april 1940 Fortellingen om 9. april går igjen i museenes framstilling av andre verdenskrig, viser Morten Aanestads masteroppgave. Her tyske soldater i Oslo 9. april 1940.

Oppgaven ble levert ved UiS i 2014.

Stipendet er en gave fra institusjonen Fritt Ord og utdeles til nyuteksaminerte mastergradskandidater som er medlemmer av Den norske historiske forening (HIFO).

Stipendet ble delt ut under Norske historiedager 2015 som ble arrangert ved UiS fra 19. til 21. juni 2015.

Fritt Ord-stipendet er på 25.000 kroner og deles ut årlig. Det ble første gang delt ut i 2010. 

Morten Aanestad har i masteroppgaven i historiedidaktikk sett på hvordan krigshistorie blir formidlet ved fire ulike museer i Norge. Norges Hjemmefrontmuseum, Arquebus, Rogaland Krigshistoriske Museum og Dalane Folkemuseum.

Svært like fortellinger
Han har funnet at fortellingene museene formidler om andre verdenskrig er svært like hverandre.

Det som går igjen er fortellingen om 9. april, hverdagsliv, motstand og frigjøring.

Seierherrens perspektiv dominerer, og utstillingene stiller heller ikke stiller spørsmål ved vedtatte sannheter, eller inviterer til diskusjon rundt alternative synspunkter.

Savner enkeltmennesket
Aanestad mener besøkende på museene har liten mulighet til å få forståelse for hvordan det er å leve i et land som er i krig.

– Det jeg først og fremst savner, er fortellingene om enkeltmenneskene og om hvordan det opplevdes å leve i et Norge i krig. Det kan kanskje også øke vår bevissthet og empati for mennesker som lever i en konfliktfylt hverdag i dag.

I tillegg savner jeg nye fortellinger, annerledes fortellerperspektiv og et mer kritisk blikk generelt sett, sier Morten Aanestad som til daglig er lærer og inspektør ved Varhaug skole.

Den enstemmige juryen påpeker i begrunnelsen for tildelingen at oppgaven gir oss både ny og nyttig innsikt:

Selv om norsk okkupasjonshistorie har gått gjennom en kritisk fase, henger den gamle vinnerhistorien igjen i de fleste utstillingene, noe Aanestad får tydelig fram, heter det.

Klar oppfordring
Juryen fremhever også at det er befriende med den tydelige normative konklusjonen på slutten av oppgaven der Aanestad påpeker at samfunnet trenger et krigshistorisk museum som forteller nye og annerledes fortellinger fra nye og flere perspektiver.

Aanestad viser med dette vilje til å trekke konsekvenser av sine funn, og ønsker tydeligvis at funnene skal få følger for framtidige utstillinger, sier juryen som også påpeker at tildelingen av Fritt Ordprisen til Aanestad er uttrykk for at det å bidra til en kritisk diskusjon og refleksjon om hvordan andre verdenskrig formidles på museer er viktig, for museene selv og for den mer allmenne forståelse av vår krigshistorie.

Utviklet analyseverktøy
Aanestad har også utviklet et såkalt historiebruksdiagram som analyseverktøy, og gjennom dette har han også bidratt til metodisk utvikling, påpeker juryen.

Historiebruksdiagrammet brukes for å synliggjøre hvordan de ulike museene har prioritert og nedprioritert forskjellige elementer fra krigshistorien.

Det viser at en fortelling kan fortelles med en rekke ulike perspektiv og ideologier i grunn, og at fortellerstemmen farger formidlingen i stor grad.

Tekst: Elin Nyberg

 

Portrett av Morten Ånestad

Morten Aanestad har fått Fritt Ords-stipend for masteroppgaven han leverte ved UiS våren 2014.