MENY

Fersk forskning til skole og barnehage

Over 170 ansatte fra barnehager, skoler og andre utdanningsaktører i fylket deltok på Utdanningskonferansen for å få et innblikk i forskningen ved UiS.

 • Godt over 170 personer var påmeldt Utdanningskonferansen 2017.
  Godt over 170 personer var påmeldt Utdanningskonferansen 2017.
 • – Vi håper at dere vil få muligheten til å diskutere forskningen med hverandre, og med våre forskere, sa dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet ved UiS.
  – Vi håper at dere vil få muligheten til å diskutere forskningen med hverandre, og med våre forskere, sa dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet ved UiS.
 • Grete Sørensen Vaaland disputerte for sin doktorgrad i utdanningsvitenskap i fjor, og fortalte om sitt arbeid under Utdanningskonferansen 2017.
  Grete Sørensen Vaaland ved Læringsmiljøsenteret disputerte for sin doktorgrad i utdanningsvitenskap i 2016.
 • Toril Hestetræet snakket om sitt arbeid om å undersøke lærarholdninger til vokabularundervisning i engelsk i 7. klasse.
  Toril Hestetræet ved Institutt for kultur- og språkvitenskap snakket om sitt arbeid om å undersøke lærerholdninger til vokabularundervisning i engelsk i 7. klasse.
 • Christina Finne snakket om hvordan hun har arbeidet med blandet læring og studentaktiv undervisning.
  Christina Finne ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) snakket om hvordan hun har arbeidet med blandet læring og studentaktiv undervisning.

Samarbeid med arbeidsliv og praksisfeltet er viktig for universitetet. For tredje år på rad ble Utdanningskonferansen arrangert, onsdag 8. februar.

Konferansens tema var utdanningsforskning, med fokus på barnehage, grunnskole og videregående skole.

Vil du vite mer om konferansen? Les mer på konferansenettsiden.

Kan diskutere forskningen

Dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet åpnet konferansen med å fortelle om konferansens formål, som hovedsakelig går ut på å skape en arena for innsikt og diskusjon om ny forskning ved fakultetet. Målgruppen er lærere i barnehage og skole, barnehage- og skoleledere og andre utdanningsaktører samt ansatte ved UiS.

– Vi håper at dere vil få muligheten til å diskutere forskningen med hverandre, og med våre forskere, og kanskje dukker det opp nye problemstillinger som kan være aktuelle å se nærmere på? Vi håper i hvert fall at dialogene blir gode, og at dere vil få svar på det dere lurer på og at dere kan reise hjem med ny kunnskap, sa Munthe.

Leseundervisningen i engelsk

Rebecca Charboneau holdt det første innlegget under Utdanningskonferansen 2017. Hun disputerte for sin doktorgrad i lesevitenskap i fjor, og fortalte om sitt arbeid med å se nærmere på leseundervisning i engelsk på fjerde og femte trinn. 

Charboneau har sett på fire ulike typer leseundervisning, bruk av lærebok, fokus på mengdelesing og lettlestbøker, en kombinasjon av disse to, og en tilnærming basert på den australske Early Years Literacy Program (EYLP). 

Her kan du lese mer om Rebecca Charboneau sin avhandling «tilnærminger til leseundervisning i engelskfaget i norske barneskoler».

Les forskning.no-artikkelen «Tidspress gjør at engelsklærere velger enkle løsninger»

God autoritet virker forebyggende

– Lærere med god autoritet virker forebyggende på aggresjon, uttalte Grete Sørensen Vaaland da hun gav publikum en smakebit av hva som foregår av utdanningsforskning på UiS.

Vaaland disputerte for sin doktorgrad i utdanningsvitenskap i fjor, og under konferansen fortalte hun om hennes doktorgradsarbeid som har gått ut på å undersøke disiplinproblemer i klasserommet, årsaksmekanismer og løsningsmodeller.

Hun fortalte om hvordan proaktiv og reaktiv aggressivitet er koblet til disiplinproblemer, og at elever med proaktiv aggresjon kan bruke disiplinproblem for å konkurrere med læreren om makten og innflytelsen i klassen.

– For å forebygge og håndtere disiplinproblemer er det viktig at læreren har kunnskaper om mekanismer som styrer handlingene til elevene. Lærere med god autoritet virker forebyggende på aggresjon, og lærere som håndterer elevatferd på en god måte kan styrke sin posisjon som leder for elevene, uttalte Sørensen Valand.

Les mer om Grete Sørensen Vaaland sitt doktorgradsarbeid i artikkelen «aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem i klasserommet»

Sang for unge og eldre

Utdanningskonferansen 2017 var i år delt opp i en plenumsøkt samt to parallelle sesjoner. Den første sesjonen handlet om forskning med og i barnehager, mens den andre gikk ut på forskning med og i skoler.

Ove Bergersen ved Institutt for barnehagelærerutdanning fortalte om barns flerkulturelle steder, og kollega Hallgjerd Byrkjeland fortalte om et prosjekt der hun har jobbet med sang for eldre og unge og relasjonsbygging på tvers av generasjoner og institusjoner. 

I tillegg ble flere andre forskningsprosjekter presentert, deriblant «Bøker og apper: Utvikling av vurderingsverktøy for E-bøker for barn», også kalt VEBB-prosjektet. Konferansen ble avsluttet med mingling og tapas.

Tekst og foto: Maria Gilje Torheim