MENY

Presenterte aktuell og praksisnær forskning

Det humanistiske fakultets utdanningskonferanse ble arrangert onsdag 3. februar. – Konferansen gir oss en fin anledning til å holde oss oppdatert på forskningen som foregår på feltet, forteller deltager Åse Alstad.

  • Det humanistiske fakultets utdanningskonferanse for 2016 ble arrangert onsdag 3. februar.
    Det humanistiske fakultets utdanningskonferanse ble arrangert onsdag 3. februar.
  • Dekan Elaine Munthe mente at Berit Zachrisen sitt arbeid er et godt eksempel på den praksisnære og relevante forskningen som foregår på universitetet.
    Dekan Elaine Munthe mente at Berit Zachrisen sitt arbeid er et godt eksempel på den praksisnære og relevante forskningen som foregår på universitetet.
  • Berit Zachrisen disputerte for sin doktorgrad som handler om den «Den flerkulturelle barnehagen» og lek som en møteplass for barn med ulik etnisitet.
    Berit Zachrisen disputerte for sin doktorgrad som handler om den «Den flerkulturelle barnehagen» og lek som en møteplass for barn med ulik etnisitet.

Det humanistiske fakultets utdanningskonferanse ble arrangert onsdag 3. februar. Konferansens tema var utdanningsforskning, med fokus på barnehage, grunnskole og videregående skole.

I år var det spesielt stor interesse for konferansen, og 194 ansatte fra barnehager, skoler og og andre utdanningsaktører i fylket hadde meldt seg på for å et innblikk i den aktuelle og pågående utdanningsforskningen som foregår på universitetet.

Lek som møteplass
Dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet åpnet konferansen med å fortelle om konferansens formål og orienterte også om programmet for dagen før hun gav ordet videre til Berit Zachrisen, som holdt konferansens første innlegg.

Zachrisen disputerte for sin doktorgrad som handler om den «Den flerkulturelle barnehagen», og lek som en møteplass for barn med ulik etnisitet. Hun har undersøkt interetnisk lek, som er interaksjonen i lek mellom barn med etnisk majoritets- og minoritetsbakgrunn.

Et av resultatene i hennes arbeid var hvordan lek med vekt på fysisk aktivitet og kommunikasjon som innbefatter mer enn ord, kan støtte den lekende samhandlingen mellom barn med ulik etnisk bakgrunn. Studien viser også hvor vanskelig det kan være for barn med etnisk minoritetsbakgrunn når majoritetsspråket blir den ledende faktoren i interetnisk lek.

Interetniske møter i barnehagen
Norsk var dominerende når barna snakket sammen i felles interetniske lekesituasjoner, og det var barn med etnisk majoritetsbakgrunn som til vanlig inntok de førende posisjonene i leken. En førende posisjon vil til vanlig være en posisjon med betydelig innflytelse på lekens innhold, form og utvikling.

– Det var få situasjoner hvor barna med etnisk minoritetsbakgrunn inntok en førende posisjon, fortalte Berit Zachrisen under utdanningskonferansen, og la til at alle barn trenger rike erfaringer fra ulike posisjoner og lekemiljøer.

Les mer om Berit Zachrisen sitt doktorgradsarbeid «Interetniske møter i barnehagen. Vilkår for barns samhandling i lek».

Praksisnær og relevant forskning
Dekan Elaine Munthe mente at Berit Zachrisen sitt arbeid er et godt eksempel på den praksisnære og relevante forskningen som foregår på universitetet. 

I fjor vår disputerte Janne Fauskanger for sin doktorgrad i utdanningsvitenskap. Under utdanningskonferansen fortalte hun om hvordan hun har studert et instrument bestående av flervalgsoppgaver, som er utviklet for å måle og studere matematikklæreres kunnskap. 

Mitt fokus har vært utfordringer med å bruke et slikt instrument, og et av resultatene er at det viser seg å være vanskelig å vite hvilken type kunnskap denne målingen gir innsikt i. Det er vanskelig å vite om det måler viktig lærerkunnskap, fortalte hun.

Les mer om Janne Fauskanger sitt doktorgradsarbeid «Å måle og studere matematikklæreres undervisningskunnskap». 

– Holder oss oppdatert
Anne Håland disputerte for sin doktorgrad «Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet» i 2013. Hun har funnet ut at elever blir inspirerte av modelltekster og at de bruker mønster fra disse tekstene når de skriver egne tekster. 

Fagutvikler Åse Alstad fra Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) var en av konferansens deltagere som fikk med seg Anne Håland, Janne Fauskanger og Berit Zachrisen sine innlegg. Hun mener at det var mye spennende og relevant forskning som ble presentert under konferansen.

– Konferansen gir oss en fin anledning til å holde oss oppdatert på forskningen som foregår på feltet, og det er trolig mye her som kan overføres til praksisfeltet, sier hun.

Les mer om forskningen som ble presentert og om selve konferansen.


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim