MENY

Samarbeid med Yale-forsker resulterte i publikasjon

UiS-professor Alexandre Dessingué er ute med en ny publikasjon sammen med forsker og historieprofessor Jay Winter fra Universitetet i Yale. – Det har vært et spennende og utrolig lærerikt samarbeid, sier han.

– Det har vært spennende og ikke minst et utrolig lærerikt samarbeid, sier Dessingué. – Det har vært spennende og ikke minst et utrolig lærerikt samarbeid, sier Dessingué.

Bokutgivelsen «Beyond Memory – Silence and the Aesthetics of Remembrance» er et resultat av en lengre prosess. Det hele startet med en internasjonal workshop i Stavanger i 2011, forteller professor og prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS), Alexandre Dessingué.

– Trenger tid og modning
Den internasjonale workshopen handlet om stillhetsproblematikk i kultur-, litteratur- og historieformidling. Problemstillingen ble drøftet videre gjennom et NFR/SAMKUL-prosjekt som Dessingué ledet mellom 2012-2013 og som handlet om «Myths and Collective Memory in a Transnational Age». I tillegg ble det også drøftet i et EU-/COST-prosjekt, som handler om «In Search of Transnational Memory in Europe», ledet av Professor Barbara Törnquist ved Lunds Universitet i Sverige (2012-2016).

– Nettverket som står bak Beyond Memory, er også et resultat av disse prosjektene som har gått over flere år. Det viser at god internasjonal forskning trenger tid og modning. Winter er ikke bare en internasjonalt profilert og produktiv forsker, han er også utrolig sjenerøs som forsker og som person. Det har vært spennende og ikke minst et utrolig lærerikt samarbeid, sier Dessingué.

Analyserer stillhetsproblematikk
Boken «Beyond Memory: Silence and the Aesthetics of Remembrance» ble gitt ut på det prestisjetunge og internasjonale forlaget Routledge. I boken blir stillhetsproblematikk analysert i et tverrfaglig perspektiv. Å kunne lese og analysere «stillhet», altså det som befinner seg bak det fremstilte, er avgjørende for å kunne utvikle kritisk tenkning. I boken blir intrikate forbindelser mellom stillhet, handlinger av erindringer og handlinger for å glemme drøftet. Dette relaterer seg teamet stillhet i det internasjonale forskningsfeltet Cultural Memory Studies.

– Silence is a subject at the cutting edge of memory studies. Heretofore, the aesthetic and performative character of silence has not received the attention it deserves. In this collection of essays, scholars from around the world have pointed out the ways in which  the cultural practice of remembrance always incorporates both silent and auditory speech acts, skriver Winter om boken.  

Gode anmeldelser
Selv om boken er rykende fersk, har den allerede rukket å få gode anmeldelser fra forskere fra andre universitetet rundt omkring i verden. Sean Field fra University of Cape Town skriver følgende i sin anmeldelse:

«Beyond Memory: Silence and the Aesthetics of Remembrance marks a key moment in the burgeoning field of memory studies. […] For both students and seasoned scholars, this collection will do exactly what excellent academic books should do, it will stimulate further critical thinking and research».

I boken bidrar også førsteamanuensis Ketil Knutsen fra Institutt for kultur- og språkvitenskap med et kapittel om politisk bruk av stillhet i Norge.

Tidligere utgivelser
Alexandre Dessingué er professor og prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet. Hans tidligere utgivelser omfatter blant annet Le Polyphonisme du roman (2012) og han har sammen med Olivier Ryckebusch gitt ut boken «Dunkirk: City of Memories – Dunkerque, ville-mémoire» (2011).

Jay Winter er historieprofessor ved Universitetet i Yale. Han har tidligere gitt ut publikasjoner som «Remembering War: The Great War between History and Memory in the 20th Century» (2006) og «Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History» (1995).

Les mer om boken på forlaget Routledge sin nettside


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim