MENY

Skal mette behovet for realfagslærere

Mange lektorer i de videregående skolene i Rogaland nærmer seg pensjonsalder, og det utdannes ikke nok lektorer til å dekke fremtidens behov. En ny lektorutdanning i realfag kan være med å bøte på problemet.

Instituttlederne Gro Johnsen og Odd Magne Bakke samarbeider godt om den nye lektorutdanningen. Instituttlederne Gro Johnsen og Odd Magne Bakke samarbeider godt om den nye lektorutdanningen.

«Norge lider av mangel på realfagskompetanse» og «Vil mangle 23.000 lærere i 2020». Dette er begge titler hentet fra ulike aviser og nettsteder det siste året. Håpet er at den nye lektorutdanningen i realfag ved UiS kan bidra til å bøte på problemet.

Tydelig lærermangel
I mars i fjor kom rapporten ”Lærerutdanninger i endring”, som er utarbeidet av Kunnskapsdepartementets følgegruppe for lærerutdanningsreformen. Rapporten tegner et skremmende bilde av lærermangel i norsk skole framover. Norge vil trenge 65.000 nye lærere fram til 2030, og allerede fra 2016 vil lærermangelen bli tydelig. Samtidig nærmer mange lektorer i de videregående skolene i Rogaland seg pensjonsalder, og det utdannes ikke nok nye lektorer til å dekke fremtidens behov.

UiS tilbyr i dag en femårig lektorutdanning ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, men allerede fra 1. februar er det også mulig å søke seg inn på det nye lektorprogrammet i realfag, som starter til høsten. Det nye studieløpet har kommet på plass gjennom et samarbeid på tvers av fagmiljøene ved UiS for å sikre en robust lektorutdanning i realfag med fem års studietid og et bredt fagtilbud.

Godt samarbeid
Det er ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet og Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Det humanistiske fakultet ved UiS som skal samarbeide om studiet. Fagmiljøene på begge sider er ikke fremmed for tverrfaglig samarbeid, og har i mange år samarbeidet om breddefagene matematikk og naturfag på
lektorutdanningen 8-13. trinn.

– Det er en stor etterspørsel etter gode lektorer i samfunnet, samtidig som det er en nedgang i oljebransjen. Det er klart at det kan påvirke søkertallene til lektorutdanning i realfag. Lektoryrket er kanskje mer trygt enn en jobb i oljebransjen akkurat nå, men det viktigste for oss er å formidle til potensielle studenter at lektoryrket er et veldig meningsfylt yrke, og at vi kan tilby dem en fullstendig godt og spennende lektorutdanning her hos oss, sier instituttleder Odd Magne Bakke ved Institutt for kultur- og språkvitenskap.

– Tidligere har det nærmest blitt en trend at de som har tatt en utdannelse i realfag, har gått rett ut i industrien. Med dette tilbudet håper vi å rekruttere studenter som er gode i realfag, men som ikke nødvendigvis ønsker å bli ingeniører, repliserer instituttleder Gro Johnsen ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, som har opplevd en økende etterspørsel etter et slikt program fra skoleeiere i regionen, men også fra eksisterende studenter på realfagstudiene ved UiS.

Flere valg
I og med at det er mange pedagogiske fag og mye praksis som er obligatorisk og går over lengre tid på lektorutdanningen, kunne det i teorien bli vanskelig å samkjøre realfag med lektorutdanningen. Men på UiS viste deg seg at prosessen var enkel å få til, og de to fagmiljøene har vært flinke til å tilpasse seg hverandres studieopplegg. Studentene som søker seg inn på den nye lektorutdanningen i realfag vil få flere valg i løpet av studiet.

Etter de er ferdige, får de en master og kan kalle seg lektor og får kompetanse til å undervise i to fag på ungdomsskolen og på videregående skole. Det ene faget er et fordypningsfag som studenten tar master i, mens det andre er et årsstudium. Studentene står fritt til å velge mellom å ta master i enten matematikk, fysikk og kjemi, og på årsstudiet kan de velge mellom ett av realfagene, eller å ta historie, nordisk, engelsk, religion, samfunnsfag, naturfag eller idrett. I tillegg må de igjennom pedagogiske fag samt praksis.

Identitet som lektor
Det har vært viktig for de to instituttlederne at studentene på lektorutdanningen i realfag gjennomfører praksisen sammen med de andre studentene på lektorprogrammet, og at de på den måten bygger seg opp en identitet som lektor på lik linje med de andre. Studentene vil ta fag sammen med andre studenter på lektorutdanningen og realfagstudiene, men de vil også bli fulgt opp av egne veiledere, for å på passe på at de får den hjelpen de trenger. 

Studiet er tilpasset samfunnets behov for gode lektorer i realfag, og det har vært en jevn god søknad fra 2011 ved andre norske læresteder. Dette håper Bakke og Johnsen blir realiteten også ved UiS. De to instituttene har også flere andre spennende samarbeid på gang, og ser blant annet på muligheten til å få på plass et etter- og videreutdanningstilbud. Om det blir kurs, tema eller ren etter- og videreutdanning er ikke spikret ennå, men en ting er sikkert - det er mange tanker og ideer de to fagmiljøene ønsker å utforske sammen - også i fremtiden.