MENY

Tilsette ved Institutt for kultur og språk

Sidsel Undseth Bakke, stipendiat
Roald Berg, professor
Geir Bergstrøm, timelønnet studentassistent
Morten Michael Bjørnestad, universitetslektor
Greta Brodahl, førsteamanuensis
Lene Bøe, stipendiat
Alexandre Dessingué, prodekan forskning
Narve Dolve, universitetslektor
Janne Stigen Drangsholt, førsteamanuensis
Ion Drew, førsteamanuensis
Elisabeth Egeli, universitetslektor
Ole Jone Eide, stipendiat
Karen Marie Espeland, førstekonsulent
Ine W Fintland, timelønnet amanuensis
Rune Frestad, timelønnet universitetslærer
Sissel Gjøvikli, ekstern uten utbetaling
Sigvald Grøsfjeld, ekstern uten utbetaling
Jena Habegger-Conti, førsteamanuensis
Olav Bjarne Håberg, universitetslektor
Monica Miscali Hammersland, førsteamanuensis
Ann Elisabeth Laksfoss Hansen, universitetslektor
Ketil Fred Hansen, førsteamanuensis
Torill Hestetræet, universitetslektor (permisjon)
Signe Ekenberg, studiekoordinator
Jan Kristian Hognestad, førsteamanuensis
Åge Hultgren, førstelektor
Benedikt Jager, førsteamanuensis
Eva Jakobsson, førsteamanuensis
Kirsten Johnsen, universitetslektor
Ole Kallelid, stipendiat
Anne Kalvig, førsteamanuensis
Ketil Knutsen, førsteamanuensis
Nils Rune Langeland, professor
Ingun Leidland, kontorsjef
Roger Lockertsen, førsteamanuensis
Gunnar Nerheim, professor
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, professor
May-Brith Ohman Nielsen, professor II
Anne Siri Norland, studiekoordinator
Anne-Marie Nygaard, timelønnet rådgiver
Unni Puntervold Pereira, amanuensis
Brita Strand Rangnes, førstelektor
Eric Dean Rasmussen, førsteamanuensis
Milica Savic, timelønnet dosent
Delia Schipor, stipendiat
Nora Simonhjell, førsteamanuensis
Jon Skarpeid, universitetslektor
Frode Skarstein, førsteamanuensis
Geir Skeie, professor
Ragnar Skottene, professor
Odd Magne Bakke, instituttleder
Merja Riitta Stenroos, professor
Knut Birger Svihus, universitetslærer
Jarle Sæbø, universitetslektor
Inge Særheim, professor
Jacob Stig Rønnow Thaisen, førsteamanuensis
Kjetil Vikhamar Thengs, postdoktor
Wenche Thomassen, universitetslektor
Roy Gunvar Tveit, universitetslektor
Finn Tveito, førsteamanuensis
Olav Tysdal, førstelektor
Fartein Valen-Sendstad, førsteamanuensis
David Wagner, førsteamanuensis
Benthe Lill Wian, førstekonsulent
Nancy Marie Wood, universitetslektor