MENY

Trivsel i småbarnsgruppen

EU-prosjektet Toddlers' Wellbeing jobbet fram en rekke praktiske hjelpemidler for barnehageansatte som vil gi småbarn bedre muligheter for læring og trivsel.

Små barn i barnehage er ute på tur og ser på ei ku.

Disse skal understøtte barnehageansattes kunnskaper om og forståelse av de ulike dimensjonene som påvirker småbarns trivsel, og hjelpe barnehageansatte med å finne gode strategier for bra praksis som fremmer små barns trivsel. Det er blant annet et mål å gjøre barnehageansatte kjent med trivselens teoretiske bakgrunn, kompleksiteten i de ulike dimensjonene og aspekter - og hvordan disse kan brukes til å evaluere praksis.

Gjennom å gi barnehageansatte et verktøy for trivselsvurdering blir det lettere å evaluere og bedre kvaliteten på gjeldende tilbud og praksis.