MENY

Nå er vi klare for ICSEI 2019!

Mer enn 800 deltakere fra over 40 land – ny rekord for ICSEI – kommer til Stavanger for å besøke barnehager og skoler, presentere egen forskning og lytte til andres forskning neste uke.

Bilde av Iselin Nybø, Kathy Sylva, Amanda Datnow, Peter DeWitt, Maggie MacDonnell og Jan Egeland. Øverst fra venstre: Iselin Nybø, Kathy Sylva og Amanda Datnow. Nederst fra venstre: Peter DeWitt, Maggie MacDonnell og Jan Egeland.

Med deltakerrekord og flott program starter den internasjonale utdanningskonferansen ICSEI neste uke. Åpningsseremonien er på onsdag, men allerede tirsdag møter deltakere som vil dra på barnehage- og skolebesøk i distriktet.

Temaet for årets konferanse er “Bringing Together – Creating innovative educational policies and practices for diversity, equity and sustainability”.

– Med dette vil vi sette søkelys på utfordringer som samfunnet står overfor og som lærere i barnehage og skole jobber med hver eneste dag, sier Elaine Munthe, dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora på Universitetet i Stavanger.

–  Vi må ha barnehager og skoler hvor alle opplever at de er likeverdige og har like muligheter, og det er viktig at forskere, praktikere og politikere fra hele verden deler erfaringer med slike problemstillinger og finner fram til mulige løsninger i fellesskap.

Målet, forteller hun, er å påvirke kvaliteten på utdanning fra barnehage til videregående skole samt i lærerutdanninger.

Det siste innen utdanningsforskning

ICSEI har blitt arrangert i over 30 år og er en konferanse med høy internasjonal status. Hvert år setter toneangivende internasjonale utdanningsforskere agendaen for konferansen.

– Her kommer noen av verdens fremste kapasiteter på utdanningsforskning, og både deltakere og vi som fakultet får anledning til å lære av dem, sier Munthe videre.

Til ICSEI 2019 kommer blant annet professor Amanda Datnow fra University of California, professor Kathy Sylva fra University of Oxford og vinneren av Global Teacher Prize 2017, Maggie MacDonnell. Professor Andy Hargreaves fra Boston College og UiS vil også sette sitt preg på konferansen som president for ICSEI og dyktig formidler.

– Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen vil sette tonen ved å løfte problemstillingen for konferansen opp på et globalt nivå, og så er vi så heldige at statsråd Iselin Nybø har takket ja til å åpne konferansen, forteller Munthe og fortsetter:

– I tillegg kommer mange norske og internasjonale forskere og praktikere. Foredragene er praksisnære og dagsaktuelle, og er av stor relevans for folk både her i landet og internasjonalt som jobber innen barnehage- og skolesektoren.

Sosiale nettverk på tvers av landegrenser

ICSEI 2019 legger opp til at delegatene skal kunne delta aktivt og knytte nye kontakter med kolleger, forskere og utdanningsmyndigheter.

Gjennom ulike sesjoner får deltakerne mulighet til å høre om det siste innen praksis, de kan delta aktivt i verksteder og lære om mulige tiltak. Deltakerne kommer i kontakt med norske og internasjonale forskere og kompetansemiljø.  I tillegg er det også utviklet en egen App for deltakerne hvor de kan finne hverandre og få fortløpende oppdateringer på en egen «social wall».

– Gleder oss til å sette i gang

International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) fungerer som et globalt fellesskap der nyskapende kunnskap og god praksis blir delt for å forbedre kvaliteten på utdanning og utdanningssystemer for alle verdens barn og unge.

Universitetet i Stavanger er vertskap for konferansen, men organiseringen har foregått i tett samarbeid med Region Stavanger, Utdanningsdirektoratet, Kunnskapssenteret, NTNU, Skolelederforbundet, Utdanningsforbundet, IMTEC og LearnLab.

– Sammen har vi klart å sette sammen et meget spennende program for uken. Vi er mange som gleder oss veldig til å sette i gang, smiler Munthe.

Tekst: Ina Midttveit

Les om flere av høydepunktene:

Barnehagebarna, livet og kunsten

Lærerkveld med verdens beste lærer

Elaine Munthe, dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Elaine Munthe, dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Foto: Asbjørn Jensen