MENY

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora består av tre institutt og tre sentre. Fakultetet har lærerutdanninger på alle nivå samt utdanninger innenfor språk, idrett, religion, historie og spesialpedagogikk.

Bilder av studenter på Ullandhaug campus.

Med undervisning og forskningsvirksomhet innenfor undervisning, språk, lesing og litteratur, idrett, historie, religion og kulturvitenskap og atferd er vi opptatt av å forstå, forklare og foredle hva vi som mennesker foretar oss. Les mer om fakultetet i vår engelske informasjonsbrosjyre, og i årsrapporten for 2018.

Utdanningstilbudet ved fakultetet er variert og omfatter lærerutdanninger på alle nivå samt utdanninger innenfor idrett, språk, religion og spesialpedagogikk.