MENY

Praksisopplæring ved fakultetet

Lærerutdanningene samarbeider med barnehager og skoler i regionen om å gi studentene god praksis.

Lærerstudenter og en lærer i dialog.

Våre lærerutdanninger samarbeider med henholdsvis rundt 68 barnehager60 barne- og ungdomsskoler og på lektor- og PPU-programmene er det kontakt med ytterligere 20 ungdomsskoler og 14 videregående skoler i regionen for å gi lærerstudenter ved UiS en god praksis.

I menyen til venstre finner du lenker til de ulike studieprogrammenes egne sider med nyttig informasjon om praksisopplæringen.

Høsten 2018 signerte UiS de første partnerskapsavtalene med Universitetsskoler og våren 2019 ble avtalen med den første Universitetsbarnehagen inngått. Med dette startet et langvarig utviklingsprosjekt for å styrke praksisstudiet og den FoU baserte profesjonsutviklingen. Universitetsskoler og -barnehager innebærer et partnerskap mellom forskning og praksis i et forsøk på å bygge bro mellom teori og praksis. Les mer om dette utviklingsprosjektet på Universitetsskole- og -barnehagesatsingens egne nettsider.