MENY

Informasjon om praksis

Her finner du informasjon om praksis for grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10.

Bilder av studenter i praksis på en skole.

Heltid 1-7:

 • 1. år:
 • Varighet
 • Observasjonspraksis
 • Emneplan 1. års GLU
 • Vurderingsskjema
 • Ofte stilte spørsmål
   
 • 2. år:
 • Varighet
 • Emneplan i praksis høstsemester
 • Emneplan i praksis vårsemester
 • Vurderingsskjema
 • Ofte stilte spørsmål
   
 • 3. år:
 • Varighet
 • Emneplan i praksis høstsemester
 • Emneplan i praksis vårsemester
 • Vurderingsskjema
 • Ofte stilte spørsmål
   
 • 4.år:
 • Varighet
 • Emneplan i praksis høstsemester
 • Emneplan i praksis vårsemester
 • Vurderingsskjema
 • Ofte stilte spørsmål

Heltid GLU 5-10:

1. år
2. år
3. år
4. år

Viktig praksisinformasjon:

 • Programplaner GLU 1-7 og GLU 5-10
 • Praksiskalender
 • Møtekalender
 • Praksis i utlandet

Krav for å delta i praksis:

 • Politiattest
 • Taushetsplikt
 • Tuberkulose
 • Progressjonskrav

Regler og retningslinjer for alle praksisperioder:

 • Tilstedeværelse og fravær i praksis
 • Forsikring og rutiner ved uhell og skader
 • Rett til fri ved amming
 • Ansvar og oppgaver for samarbeidspartnerne
 • Rutinger ved fare for å gi studenten ikke bestått i praksis
 • Skikkethet

Spesielt for praksisskoler:

 • Skolebaserte praksisplaner
 • Refusjoner
 • Praksislærerutdanningen
 • Drøftingsforum