MENY

Informasjon om praksis

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er rettet mot de som har fag- eller yrkesutdanning fra før, og som ønsker å bli lærere. Vi tilbyr tre ulike PPU-programmer, henholdsvis heltid, deltid og samlingsbasert. Læringsutbyttet er det samme, men strukturen og varigheten er forskjellig.

Bilde av en PPU-student i praksis på en videregående skole.

Studentene fra våre PPU-programmer går ut i praksis sammen med studentene på vårt 5-årige lektorprogram. Du kan lese mer om læringsutbytte og innhold i de enkelte fag og praksisemner under Studieplan og emner.

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Tiden studentene bruker i praksis pr. uke skal tilsvare en lærers arbeidsuke. Studentene skal være på skolen innenfor skolens kjernetid og delta i de aktiviteter som inngår i en lærers arbeidsdag. Det er krav om 100 % tilstedeværelse for at studenten skal oppnå karakteren «bestått».

Det er praksislærer som har det overordnede ansvaret for praksisopplæringen til studenten eller studentene. Det er praksislærers oppgave å legge til rette for en god og utviklende praksisperiode for den enkelte student. Studentene bør også være aktive og selv komme med tanker og innspill til praksislæreren slik at praksisperioden kan legges opp på best mulig måte.

 

Erklæring om taushetsplikt

I praksisperioden er studenten et ansvarlig medlem av personalgruppen på skolen.

Forvaltningsloven § 13 omhandler taushetsplikt. Studentene blir av UiS gjort kjent med denne paragrafen og skriver under erklæring om taushetsplikt ved studiestart 1. studieår og gjelder for hele studietiden. Erklæring om taushetsplikt signeres av studentene og leveres i studentweb innen angitt frist.

 

Erklæring om tuberkulose

I praksis er du i kontakt med barn som kan være ekstra sårbare i forhold til smitte. Som student på lærerutdanningene har du derfor plikt til å påse at du følger de kravene som gjelder med hensyn til medisinske tester og vaksinasjon.

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter ved luftsmitte. Enkelte land har høy forekomst av tuberkulose. Informasjon om hvilke land dette er finner du på nettsidene til folkehelseinstituttet.

Erklæring om tuberkulose er obligatorisk for alle studenter i lærerutdanningene. Erklæringen bekreftes av den enkelte student ved semesterregistrering på studentweb FØR praksisperioden begynner. Studenter som ikke har semesterregistrert seg før aktuell praksisperiode begynner, mister retten til å delta i praksisopplæringen og må avstå fra å møte opp i praksis, selv om vedkommende er tildelt praksisplass.

 

Politiattest

I henholdt til Midlertidig forskrift om politiattest ved opptak til høyere utdanning, fastsatt 20.03.2014, skal alle studenter levere inn politiattest. Studenter som ikke har levert politiattest eller erklæring om taushetsplikt innen fristen, vil ikke kunne gå ut i praksis.

Politiattesten leveres til administrasjonen i 2. etasje, O-fløyen i Hulda Garborgs-huset. Politiattest er gyldig ut studieløpet.

Her kan du lese mer om politiattest og erklæringer.

Har du spørsmål ta kontakt med praksiskoordinatorene. Kontaktopplysningene finner du til høyre på nettsidene.