MENY

Samarbeid med regionen

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora har et omfattende samarbeid med regionen.

Samarbeid med regionen

Fakultetet prioriterer samarbeid på tvers av institutt- og sentergrenser, samt samarbeid med eksterne aktører innen utdanning og arbeidsliv. I regionen samarbeider vi særskilt med skoler og barnehager og deres eiere, internasjonalt foregår samarbeidet primært med andre høyere utdanningsinstitusjoner.

Samarbeidet foregår på mange arenaer, og omfatter områdene praksisopplæring, etter- og videreutdanning, forskning og utvikling (FoU) og konsulentvirksomhet. Mange av våre eksternt finansierte prosjekter er også lokalt forankret.